Smyslová aktivizace

Naše zařízení si vybralo jako směr své péče Koncept Smyslové aktivizace.

V domově probíhá akreditovaný a profesionálně vedený kurz konceptu pro pracovníky ošetřovatelského, zdravotního a aktivizačního úseku. Koncept učí k úctě, respektu a lásce v péči o stárnoucího člověka a aktivizaci, která je založena na smysluplných činnostech. Péči o seniora nelze zahrnout do obecného manuálu. Musíme ke každému přistupovat podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu a co má rád. Smyslová aktivizace učí pečovatele plně respektovat osobnost, pohlédnout na každého stárnoucího člověka s pochopením, bez toho, aby ho soudil a stigmatizoval, přijmout stárnoucího člověka s úctou.

 

 

6. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizační praktikantky konceptu.

1. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: KREJČOVSTVÍ

Smyslová aktivizace pod vedením Julie Netušilové a Dany Protivové.

28. 8. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: VINOBRANÍ

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizační praktikantky konceptu

23. 8. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: BYLINKY

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky konceptu

22. 8. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: DOVOLENÁ U MOŘE

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizační praktikantky konceptu

SMYSLOVÁ TERAPIE
24. 7. 2023

INDIVIDUÁLNÍ SMYSLOVÁ AKTIVIZACE S VŮNÍ LEVANDULE

Klientka byla pozvána do relaxační místnosti. Hlavní téma byla relaxace s vůní levandule. Využila jsem skvěle vybavenou relaxační místnost, kterou domov…

Smyslová terapie
24. 7. 2023

INDIVIDUÁLNÍ SMYSLOVÁ AKTIVIZACE S VŮNÍ RŮŽE

Klientka byla pozvána do relaxační místnosti. Hlavní téma byla relaxace s vůní růže. Využily jsme naší skvěle vybavenou relaxační místnost, kde…

SMYSLOVÁ TERAPIE - LEVANDULE
19. 7. 2023

LEVANDULE A SMYSLOVÁ TERAPIE

Smyslová aktivizace pod vedením Larysy Kotenko a Jany Ládrové, aktivizačních praktikantek konceptu.

17. 7. 2023

SMYSLOVÁ TERAPIE: SLUNEČNICOVÝ DEN

Smyslová aktivizace pod vedením Marie Fundové, aktivizační praktikantky konceptu.