Prohlášení o přístupnosti

Domov pro seniory Světlo se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.dps-svetlo.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nedostatečně přístupného obsahu a výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže.

  • Soubory formátu .pdf, .doc, .docx – text může být uložen v křivkách nebo neobsahovat sémanticky správně strukturovaný obsah
  • Videa – mohou chybět titulky nebo přepis záznamu

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 9.2022.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě posouzení provedeného třetí stranou.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě problémů z hlediska souladu tohoto webu s pravidly přístupnosti se obraťte na správce webu:

navrhywebu@gmail.com

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz