Veřejné zakázky

Při zadávání veřejných zakázek se řídíme zákonem č. 134/2016 o veřejných zakázkách a směrnicí zřizovatele SM/18/RK v platném znění.

Při zadávání veřejných zakázek postupujeme dle směrnice SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jinými zřízenými příspěvkovými organizacemi v platném znění.

Záznam o posouzení a hodnocení nabídek