Veřejné zakázky

 

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a vnitřní směrnicí zřizovatele Jihočeského kraje č. SM/18/RK, v platném znění.

Zakázky malého rozsahu, a to s předpokládanou hodnotou plnění od 100 tis. Kč do 400 tis. Kč zadává Domov pro seniory Světlo pouze jednoduchým výběrem nejméně ze tří nabídek, ke kterému je zpracován písemný záznam.

Zakázky s předpokládanou hodnotou větší než 400 tis.Kč jsou zadávány plně v souladu s výše uvedenými předpisy.

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

Záznam o posouzení a hodnocení nabídek