O nás


Zřizovatelem Domova pro seniory Světlo a Domova se zvláštním režimem  je:

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích   
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Domov pro seniory Světlo je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.


Domov pro seniory Světlo poskytuje pobytové sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem se nachází v Drhovli, v písecké pobočce je poskytována služba domov pro seniory. Veškeré služby jsou poskytovány nepřetržitě formou celodenního pobytu.

  • Domov pro seniory Světlo v Drhovli

Poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Úhrady za poskytování sociální služby se řídí vyhláškou 505/2006 Sb. Věková hranice pro poskytování služby je 55 let.

Domov se nachází ve venkovském prostředí komplexně zrekonstruovaného objektu zámku v blízkosti obce Drhovle, nedaleko okresního města Písku. Obklopuje jej rozsáhlý park. Kapacita služby je 60 míst. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. O uživatele se zde stará odborný zdravotnický, ošetřovatelský a sociální personál.
Domov disponuje vlastní kuchyní. Uživatelům jsou poskytována 3 hlavní jídla denně s možností výběru stravy ze dvou jídel.

  • Domov pro seniory Světlo – Drhovle | Domov se zvláštním režimem

Pobytová sociální služba je určená uživatelům trpícím Alzheimerovou chorobou, nebo jiným typem demence, kteří mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Úhrady za poskytování sociální služby se také řídí vyhláškou 505/2006 Sb.

Kapacita služby je 38 míst. Je také poskytována v areálu drhovelského zámku
v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Personál je odborně školen v oblasti poskytování péče lidem trpící demencí. Stravování je zajišťováno taktéž z místní kuchyně.

  • Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek

Pobočka Domova pro seniory Světlo poskytuje totožné pobytové sociální služby jako Domov pro seniory Světlo v Drhovli. Nachází se v těsné blízkosti písecké nemocnice, nedaleko centra města. Ubytovací kapacita je 83 míst, k dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.

O uživatele pečuje odborný zdravotnický, ošetřovatelský a sociální personál. Strava je zajišťována z drhovelské kuchyně. Také zde jsou uživatelům poskytovány 3 hlavní jídla denně s možností výběru stravy ze dvou jídel.

Co dále obyvatelům poskytujeme?

Do domovů dochází jedenkrát týdně praktický lékař. Uživatelé však mají možnost ponechat si svého praktického lékaře, který je v domově navštěvuje dle potřeby. Rehabilitační pracovník se věnuje uživatelům nejen v rámci pravidelného cvičení, ale na doporučení lékaře také individuálně. Mezi další služby, které mimo jiné zajišťujeme, patří zprostředkování pedikúry, kadeřnice a dovoz léků ze smluvní lékárny.

Sociální pracovníci poskytují základní sociálně právní poradenství potenciálním uživatelům  služeb, ale  i  stávajícím obyvatelům domova.
Dále vedou evidenci žádostí o poskytování sociální služby a zajišťují veškerou sociální agendu související s poskytováním sociální služby.

Aktivizační činnosti

Každý, kdo chce svůj volný čas v domově trávit aktivně, může využívat služeb pravidelně otevřených dílen pro volnočasové aktivity, kde se může v rámci svých možností podílet na výrobě různých výrobků.  Ty jsou využity buď k výzdobě domova,  nebo jako dárky pro vystupující na kulturních akcích, které se pravidelně v domovech konají. Obyvatelé však mohou v dílně také příjemně strávit volný čas u šálku kávy či čaje. V rámci poskytování  služeb se snažíme o individuální přístup a aktivizaci u všech uživatelů a o jejich zapojení do kulturního dění v domově.

Obyvatelé domovů mají možnost využívat knihovnu, účastnit se různých zájmových aktivit, které jednotlivé domovy nabízejí, navštěvovat pravidelné bohoslužby a naplňovat tak své duchovní a náboženské potřeby.

Comments are closed