Sociálně-terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti jsou činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob.  

Koncept smyslové aktivizace – Naše zařízení si vybralo jako směr své péče Koncept Smyslové aktivizace. V domově probíhá akreditovaný a profesionálně vedený kurz konceptu pro pracovníky ošetřovatelského, zdravotního a aktivizačního úseku. Koncept učí k úctě, respektu a lásce v péči o stárnoucího člověka a aktivizaci, která je založena na smysluplných činnostech. Péči o seniora nelze zahrnout do obecného manuálu. Musíme ke každému přistupovat podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu a co má rád. Smyslová aktivizace učí pečovatele plně respektovat osobnost, pohlédnout na každého stárnoucího člověka s pochopením, bez toho, aby ho soudil a stigmatizoval, přijmout stárnoucího člověka s úctou.

Fotogalerie zde: KONCEPT SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Aromaterapie – terapie, která využívá sílu éterických a bylinných olejů k navození příjemných pocitů skrze doteky a vůně. Tato terapie je prospěšná v mnoha ohledech a vůně éterických olejů může mít blahodárné účinky na lidský organismus. Působí proti stresu a podporuje duševní pohodu. V domově se věnujeme aromaterapii dvěma způsoby. Cílenou masáží postižených míst nebo částí těla profesionální rehabilitační pracovnicí a rozptýlením vůní aromalampou při relaxační aktivizaci v multismyslové relaxační místnosti.

Canisterapie – do našeho domova docházejí dvě externí canisterapeutky se svými psími miláčky. Canisterapie nabízí léčebné působení psa na člověka skrze přímý kontakt, při kterém dochází k udržení či zlepšení zdravotního stavu, sociálních dovedností a celkové kvality života. Probíhá především skupinovou formou 1 až 2 krát měsíčně.

Muzikoterapie – Hudba je přirozenou součástí našeho života. Je s námi téměř každý den, přináší nám mnoho potěšení a o jejím blahodárném účinku na člověka jistě není pochyb. Je schopna vyvolat silné emoce a probudit tak vzpomínky na prožité události v životě. V našem domově prvky muzikoterapie využíváme především jako skupinovou hudební aktivitu, jejímž cílem je zlepšení sociálních vazeb našich klientů. Muzikoterepie může probíhat i individuálně v naší multismyslové relaxační místnosti, kdy spočívá převážně v poslechu hudby a vnímání, jaké emoce a pocity hudba u klienta vyvolává.

Snoezelen – Multismyslová relaxační místnost nabízí našim klientům v klidné a bezpečné atmosféře široké spektrum smyslových podnětů. Jedná se o kombinaci hudby, světelných efektů, jemných vibrací a pomůcek pro stimulaci hmatu a aromaterapie. Klienti si v bezpečném prostředí mohou odpočinout a zároveň na sebe nechat působit nepřeberné množství podnětů, které nenásilnou formou stimulují jejich smysly. Mohou je přivést do stavu relaxace, který vede ke zklidnění a zmírnění napětí a k lepšímu tělesnému a duševnímu zdraví, tudíž ke spokojenějšímu a plnohodnotnějšímu životu. Naše místnost je využívána během celého roku, v dopoledních i odpoledních hodinách, jako volnočasová aktivita, která vybízí k možnosti příjemně strávit čas. Někteří si chodí jen posedět do příjemného prostředí, kde si v masážním křesle za doprovodu vybrané hudby mohou užít nádhernou hru světel nebo využít jiný předem připravený meditační, relaxační či jiný program, vytvořený přímo na míru dle jejich potřeb a zájmu. Během těchto programů jsou využívány prvky z oblasti různých terapií (aromaterapie, biblioterapie, muzikoterapie, popřípadě ergoterapie, prvky bazální stimulace či masáže aj.), aby se na klienta působilo komplexně. Vždy ale dle jeho individuálních potřeb a zájmů, s ohledem ke zdravotnímu a psychickému stavu. 

Reminiscenční terapie – Paměť nebývá vždy spolehlivá, přesto pro každého z nás jsou vzpomínky nedílnou a velmi důležitou součástí života. Vzpomínání na příjemné zážitky působí blahodárně na zdraví a mentální svěžest člověka. Odborně se práci se vzpomínkami a vzpomínáním říká reminiscenční terapie, která je založena na faktu, že vědomosti a vzpomínky zůstávají uloženy v dlouhodobé paměti.

Proto i my, zde v domově, využíváme prvky této terapie například při společných posezeních nazvaných „Kufr plný vzpomínek“. Pro navození příjemné atmosféry si společně uvaříme kávu a pak už jen vzpomínáme a necháme na sebe dýchnout závan starých dobrých časů. Otevřeme kufr plný nejrůznějších starých předmětů a vůní ze všedního života, pro zapojení více smyslů a pro napomáhání vybavování si. Během tohoto společného vzpomínání nad všemi starými poklady, které si může každý vzít do ruky a podrobně prozkoumat svými smysly, dochází k podpoře komunikace, pocitu sounáležitosti a sdílení zážitků.

V našem domově dále pracujeme v rámci reminiscenční terapie s terapeutickými panenkami nebo terapeutickými zvířátky. Při této terapii se pracuje se vzpomínkami na období, kdy se klienti cítili potřební a užiteční – období rodičovství, hospodářství, zaměstnání, péče o domácí mazlíčky apod. Přínos spočívá především ve snížení úzkosti a napětí, navození kladných emocí, uspokojení základních potřeb a také ke zlepšení komunikace a celkové spolupráce s klientem.