Kontakt

Ředitelka

PhDr. Šárka Nováčková
+420 380 425 863 (Drhovle)
+420 382 789 617 (Písek)
+420 732 947 707
reditel@dps-svetlo.cz

Personální

Ing. Ladislava Kocourová
+420 380 425 865

+ 420 702 223 084
personalni@dps-svetlo.cz

Ekonom

Ing. Marie Pelešková
+420 720 989 251
+420 380 425 866

ekonomka@dps-svetlo.cz

 

Účetní

Eva Poklopová
+420 380 425 851
ucetni@dps-svetlo.cz

číslo bankovního účtu
3723271/0100
datová schránka
mvcki29
sídlo
Drhovle Zámek 44, 397 01 Písek
IČO
708 69 812
Drhovle

Domov pro seniory Světlo
Drhovle – zámek 44, 397 01 Písek

Vedoucí sociálně-aktivizačního
úseku

Bc. Lenka Keclíková
telefon: 380 425 861, 604 175 101
e-mail: socialnidrhovle@dps-svetlo.cz

Sociální pracovnice

Veronika Trykarová
telefon: 380 425 858, 604 175 101
e-mail: socialdrhovle@dps-svetlo.cz

Vedoucí provozu Drhovle

Michal Urban
telefon: 380 425 871, 604 175 221
mail: provoznidrhovle@dps-svetlo.cz

Zásobovačka

Růžena Vonášková
telefon: 380 425 864
e-mail: kuchyne@dps-svetlo.cz

Vedoucí zdravotnického úseku

Mgr. Martina Kudějová
telefon: 380 425 855, 739 210 840
e-mail: vrchnidrhovle@dps-svetlo.cz

Vedoucí ošetřovatelského úseku

Bc. Radka Červenková
telefon: 380 425 857, 777 903 949
e-mail: vedoucipss@dps-svetlo.cz

Sesterna I – domov se zvláštním režimem
telefon: 380 425 852
mobil:  +420 606 044 807

e-mail: sestrydrhovle@dps-svetlo.cz

Sesterna II – domov pro seniory
telefon: 380 425 867

e-mail: sestrydrhovle2@dps-svetlo.cz

Sesterna III – domov pro seniory
telefon: 380 425 860

e-mail: sestrydrhovle3@dps-svetlo.cz

Fyzioterapeutka

Monika Hodková, DiS.
e-mail: fyziodrhovle@dps-svetlo.cz

 

Písek

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek
Karla Čapka 2549, Budějovické předměstí, 397 01 Písek

Vedoucí sociálně-aktivizačního
úseku

Mgr. Martina Koláříková, DiS.
telefon: 382 789 624
e-mail: social@dps-svetlo.cz

Sociální pracovnice
evidence
žádostí

Bc. Marketa Jarošová
telefon: 382 789 623, 601 115 071
e-mail: socialni-zadosti@dps-svetlo.cz

Sociální pracovnice

Bc. Pavla Smolová
telefon: 382 789 625, 702 219 584
e-mail: socialni@dps-svetlo.cz

Vedoucí provozu Písek,
asistentka ředitele, podatelna

Ivana Eliška Květoňová
telefon: 382 789 612, 702 219 631
e-mail: sekretariat@dps-svetlo.cz

Recepce

722 184 368

Vedoucí zdravotnicko-ošetřovatelského úseku

Jitka Kalinová
telefon: 382 789 622, 604 175 102
e-mail: vrchni@dps-svetlo.cz

Sesterna 1. patro
382 7896 27, 607 059 327
e-mail: sestry1@dps-svetlo.cz

Sesterna 2. patro
382 789628
e-mail: sestry2@dps-svetlo.cz

Fyzioterapeutka

Jaroslava Hvězdová
e-mail: fyzio@dps-svetlo.cz