Smyslová aktivizace

Naše zařízení si vybralo jako směr své péče Koncept Smyslové aktivizace.

V domově probíhá akreditovaný a profesionálně vedený kurz konceptu pro pracovníky ošetřovatelského, zdravotního a aktivizačního úseku. Koncept učí k úctě, respektu a lásce v péči o stárnoucího člověka a aktivizaci, která je založena na smysluplných činnostech. Péči o seniora nelze zahrnout do obecného manuálu. Musíme ke každému přistupovat podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu a co má rád. Smyslová aktivizace učí pečovatele plně respektovat osobnost, pohlédnout na každého stárnoucího člověka s pochopením, bez toho, aby ho soudil a stigmatizoval, přijmout stárnoucího člověka s úctou.

 

 

30. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: ŠÍPEK

Smyslová aktivizace pod vedením Andrey Keclíkové.

25. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: ZMĚNA ČASU

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizační praktikantky konceptu.

24. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: BATÁTY

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky konceptu.

23. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: ŠÍPKOVÝ ČAJ

Smyslová aktivizace pod vedením Jitky Ředinové, aktivizační praktikantky konceptu.

23. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: MAST Z LISTŮ KAŠTANU

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizační praktikantky konceptu.

20. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: DÝNĚ

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizační praktikantky konceptu.

20. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: BRAMBORY NA LOUPAČKU

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizační praktikantky konceptu.

20. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: VŮNĚ KOŘENÍ A BYLINEK

18. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: SKLIZEŇ BRAMBOR

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky konceptu.