Smyslová aktivizace

Naše zařízení si vybralo jako směr své péče Koncept Smyslové aktivizace.

V domově probíhá akreditovaný a profesionálně vedený kurz konceptu pro pracovníky ošetřovatelského, zdravotního a aktivizačního úseku. Koncept učí k úctě, respektu a lásce v péči o stárnoucího člověka a aktivizaci, která je založena na smysluplných činnostech. Péči o seniora nelze zahrnout do obecného manuálu. Musíme ke každému přistupovat podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu a co má rád. Smyslová aktivizace učí pečovatele plně respektovat osobnost, pohlédnout na každého stárnoucího člověka s pochopením, bez toho, aby ho soudil a stigmatizoval, přijmout stárnoucího člověka s úctou.

 

 

4. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: POSVÍCENÍ – HNĚTYNKY

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky konceptu.

4. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: DĚTSTVÍ A DĚTI

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky konceptu.

3. 10. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: SKLIZEŇ JABLEK

Nedělní slunné odpoledne jsme strávili s klienty v zámeckém parku a trhali jsme jablíčka a následně připravili jablečný kompot. Klienti byli nadšení…

25. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: DARY LESA

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizační praktikantky konceptu.

21. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: BORŮVKOVÝ ČAJ

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky konceptu.

19. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: SKLIZEŇ KUKUŘICE

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizační praktikantky konceptu.

18. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: HUDBA

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky konceptu.

15. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: COŽ TAKHLE DÁT SI MRKVOVÝ SALÁT…..?

Smyslová aktivizace vedená Jitkou Ředinovou, aktivizační praktikantkou konceptu.

15. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: MYSLIVOST

Smyslová aktivizace pod vedením Dany Protivové, aktivizační praktikantky konceptu.