Smyslová aktivizace

Naše zařízení si vybralo jako směr své péče Koncept Smyslové aktivizace.

V domově probíhá akreditovaný a profesionálně vedený kurz konceptu pro pracovníky ošetřovatelského, zdravotního a aktivizačního úseku. Koncept učí k úctě, respektu a lásce v péči o stárnoucího člověka a aktivizaci, která je založena na smysluplných činnostech. Péči o seniora nelze zahrnout do obecného manuálu. Musíme ke každému přistupovat podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu a co má rád. Smyslová aktivizace učí pečovatele plně respektovat osobnost, pohlédnout na každého stárnoucího člověka s pochopením, bez toho, aby ho soudil a stigmatizoval, přijmout stárnoucího člověka s úctou.

UKÁZKA SMYSLOVÉ AKTIVIZACE – KOMUNIKACE

UKÁZKA SMYSLOVÉ AKTIVIZACE -VAŘENÍ

UKÁZKA SMYSLOVÉ AKTIVIZACE – AKTIVIZACE V PARKU 

7. 5. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: RODIČOVSTVÍ

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizačního praktika Konceptu.

6. 5. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizačního praktika Konceptu.

2. 5. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: SÁZENÍ JAHOD

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizačního praktika Konceptu.

2. 5. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: STAVĚNÍ MÁJE

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizačního praktika Konceptu.

30. 4. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: FILIPOJAKUBSKÁ NOC

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizačního praktika Konceptu.

29. 4. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky Konceptu.

29. 4. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: LIDOVÁ PÍSNIČKA

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizačního praktika Konceptu.

24. 4. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: BYLINKY

Smyslová aktivizace pod vedením Jitky Ředinové, aktivizačního praktika Konceptu.

23. 4. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: MLÁĎATA

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky Konceptu.