Smyslová aktivizace

Naše zařízení si vybralo jako směr své péče Koncept Smyslové aktivizace.

V domově probíhá akreditovaný a profesionálně vedený kurz konceptu pro pracovníky ošetřovatelského, zdravotního a aktivizačního úseku. Koncept učí k úctě, respektu a lásce v péči o stárnoucího člověka a aktivizaci, která je založena na smysluplných činnostech. Péči o seniora nelze zahrnout do obecného manuálu. Musíme ke každému přistupovat podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu a co má rád. Smyslová aktivizace učí pečovatele plně respektovat osobnost, pohlédnout na každého stárnoucího člověka s pochopením, bez toho, aby ho soudil a stigmatizoval, přijmout stárnoucího člověka s úctou.

UKÁZKA SMYSLOVÉ AKTIVIZACE – KOMUNIKACE

UKÁZKA SMYSLOVÉ AKTIVIZACE -VAŘENÍ

UKÁZKA SMYSLOVÉ AKTIVIZACE – AKTIVIZACE V PARKU 

26. 3. 2024

DRHOVLE – SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: VELIKONOCE

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky Konceptu.

26. 3. 2024

DRHOVLE – SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: KVĚTNÁ NEDĚLE

Smyslová aktivizace pod vedením Andrey Keclíkové.

26. 3. 2024

DRHOVLE – SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: SVATBA

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizačního praktika Konceptu.

14. 3. 2024

DRHOVLE – SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: MASÁŽNÍ PRSTÝNKY

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizačního praktika Konceptu.

12. 3. 2024

DRHOVLE – SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: CITRONOVÝ CUKR

Smyslová aktivizace pod vedením Mgr. Jany Hadravové, aktivizační praktikantky Konceptu.

8. 3. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: MDŽ

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizačního praktika Konceptu.

7. 3. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: PRVNÍ JARNÍ KVÍTÍ

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizačního praktika Konceptu.

4. 3. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: LÁZNĚ

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizačního praktika Konceptu.

1. 3. 2024

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: PÉČE O DOMÁCÍHO MAZLÍČKA

Smyslová aktivizace pod vedením Evy Šefl, aktivizačního praktika Konceptu.