Aktuality

17. 10. 2022

Poděkování

V kapli sv. Anny v Drhovli máme dva nové obrazy. Obrazy jsme získali darem z pozůstalosti po panu Otakaru Černochovi, který se narodil v roce 1926 v Kvasicích a paní Jarmile Černochové, roz. Loucké, nar. 1933 v Těšánkách. Poslední jejich bydliště bylo v Blansku, v Jihomoravském kraji.

Pan Černoch byl aktivním účastníkem československého odboje ve 2. světové válce, vyznamenán prezidentem republiky za odboj. Po nesouhlasu s okupací vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, se stal tehdejšímu režimu nepohodlným.

Jeden z obrazů, v hranatém rámu, je po rodičích paní Černochové a předpokládaná doba jeho vzniku je kolem roku 1900.

Druhý obraz, oválný, dostali manželé jako svatební dar v roce 1951.

Velmi si ceníme skutečnosti, že se obrazy z Moravy dostaly do Jižních Čech, kde budou zdobit kapli sv. Anny v Drhovli, v našem domově pro seniory. Výzdoba kaple je pro naše klienty velmi důležitá, v kapli se konají pravidelné bohoslužby, pouťové mše, mše za zesnulé.

Ráda bych tímto poděkovala potomkům manželů Černochových, celé jejich rodině, za bezplatný dar, kterého si velmi ceníme a vážíme.

                                                                                                                              PhDr. Šárka Nováčková

říjen akce v Písku
27. 9. 2023

AKTIVIZAČNÍ PROGRAM V PÍSKU V ŘÍJNU 2023

25. 9. 2023

VÝLET DO ALBRECHTIC

    Ve čtvrtek 21. září jsme se s našimi klienty vypravili na poslední letní výlet tohoto roku. Naším cílem se stal…

25. 9. 2023

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE NA TÉMA: DARY LESA

Smyslová aktivizace pod vedením Jany Poštové, aktivizační praktikantky konceptu.

zobrazit všechny aktuality