Aktuality

17. 10. 2022

Poděkování

V kapli sv. Anny v Drhovli máme dva nové obrazy. Obrazy jsme získali darem z pozůstalosti po panu Otakaru Černochovi, který se narodil v roce 1926 v Kvasicích a paní Jarmile Černochové, roz. Loucké, nar. 1933 v Těšánkách. Poslední jejich bydliště bylo v Blansku, v Jihomoravském kraji.

Pan Černoch byl aktivním účastníkem československého odboje ve 2. světové válce, vyznamenán prezidentem republiky za odboj. Po nesouhlasu s okupací vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, se stal tehdejšímu režimu nepohodlným.

Jeden z obrazů, v hranatém rámu, je po rodičích paní Černochové a předpokládaná doba jeho vzniku je kolem roku 1900.

Druhý obraz, oválný, dostali manželé jako svatební dar v roce 1951.

Velmi si ceníme skutečnosti, že se obrazy z Moravy dostaly do Jižních Čech, kde budou zdobit kapli sv. Anny v Drhovli, v našem domově pro seniory. Výzdoba kaple je pro naše klienty velmi důležitá, v kapli se konají pravidelné bohoslužby, pouťové mše, mše za zesnulé.

Ráda bych tímto poděkovala potomkům manželů Černochových, celé jejich rodině, za bezplatný dar, kterého si velmi ceníme a vážíme.

                                                                                                                              PhDr. Šárka Nováčková

2. 12. 2022

Akce DS Světlo v Drhovli v 12/2022

2. 12. 2022

Akce v DS Světlo, pobočka Písek v 12/2022

2. 12. 2022

Seniorský ples v Písku

Letošní listopad se nesl ve znamení příprav na krásný adventní čas a především na velkou událost roku – Seniorský ples….

zobrazit všechny aktuality