Aktuality

17. 10. 2022

Poděkování

V kapli sv. Anny v Drhovli máme dva nové obrazy. Obrazy jsme získali darem z pozůstalosti po panu Otakaru Černochovi, který se narodil v roce 1926 v Kvasicích a paní Jarmile Černochové, roz. Loucké, nar. 1933 v Těšánkách. Poslední jejich bydliště bylo v Blansku, v Jihomoravském kraji.

Pan Černoch byl aktivním účastníkem československého odboje ve 2. světové válce, vyznamenán prezidentem republiky za odboj. Po nesouhlasu s okupací vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, se stal tehdejšímu režimu nepohodlným.

Jeden z obrazů, v hranatém rámu, je po rodičích paní Černochové a předpokládaná doba jeho vzniku je kolem roku 1900.

Druhý obraz, oválný, dostali manželé jako svatební dar v roce 1951.

Velmi si ceníme skutečnosti, že se obrazy z Moravy dostaly do Jižních Čech, kde budou zdobit kapli sv. Anny v Drhovli, v našem domově pro seniory. Výzdoba kaple je pro naše klienty velmi důležitá, v kapli se konají pravidelné bohoslužby, pouťové mše, mše za zesnulé.

Ráda bych tímto poděkovala potomkům manželů Černochových, celé jejich rodině, za bezplatný dar, kterého si velmi ceníme a vážíme.

                                                                                                                              PhDr. Šárka Nováčková

29. 2. 2024

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER

Vyvrcholením zimních olympijských her bylo slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů a sladkých odměn. U všech disciplín byla oceněna vždy…

27. 2. 2024

Vystoupení dětí z 13. MŠ – divadélko

V pátek 23. 2.  se do domova v Písku přenesl kouzelný svět pohádek a veselí, když děti z 13. Mateřské školy předvedly…

27. 2. 2024

KINO PORTYČ  – TANCUJ MATYLDO 🎞

Čtvrteční promítání filmů v Písku je věnováno seniorům. Naši klienti se domluvili, že by rádi navštívili písecké kino Portyč, kde promítají…

zobrazit všechny aktuality