VÝLET K MOHYLE JANA ŽIŽKY

S klienty našeho domova jsme se v úterý 7. července vydali na krásný výlet k Mohyle Jana Žižky u Sudoměře. Počasí nám přálo a všichni klienti si velmi užívali příjemnou procházku od parkoviště až k samotné mohyle, u které jsme si ve stínu odpočinuli, povyprávěli něco málo z historie a pokochali se výhledem na krásnou okolní přírodu.

Tento výlet byl pro naše klienty příjemně stráveným odpolednem, nálada byla výborná a všichni jsme se vraceli plni nových zážitků.

 

Narozeninová oslava 30. 6. 2020 v Písku

Poslední červnové dopoledne patřilo oslavencům narozeným v měsících březen – červen. Pro tyto klienty jsme uspořádali velkou narozeninovou oslavu. Nechyběl samozřejmě dort, podávaly se chlebíčky a káva. Hudební doprovod zajistil pan Kozák, který zahrál na harmoniku velké množství písniček, a to hlavně na přání oslavenců. Sešlo se nás opravdu hodně a mnoho klientů oslavilo významné životní jubileum. Soudě podle úsměvů na tvářích zúčastněných si všichni tuto akci náležitě užili.

 

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST POD ŠIRÝM NEBEM

Zpívání pro radost mělo své další pokračování. V prostředí zámeckého nádvoří jsme pro obyvatele domova uspořádali krásný koncert pod širým nebem. Tentokrát k nám zavítali známí muzikanti Mirka, Jiří a Martin z Blatné, aby našim klientům zpestřili den a potěšili je svými písničkami. Vystoupení trvalo 60 minut, atmosféra byla úžasná a nepopsatelná. Blatenští hudebníci sklidili ohromný aplaus. Veliké poděkování umělcům se dostalo od všech zvláště od paní Jarmily V., která jim za nezapomenutelné chvíle poděkovala osobně přímo do mikrofonu. Hudebníci ocenili roztleskané publikum a přidali ještě písničku navíc. Na další spolupráci se těšíme opět v listopadu a ještě jednou moc děkujeme za velmi vydařenou akci.

Výlet na sochy z písku – 23. 6. 2020

Ani v letošním roce jsme si s našimi klienty nenechali ujít možnost obdivovat a ohodnotit sochy na náplavce u Starého mostu v Písku. Tentokráte bylo námětem 777 let města. V Čechově ulici jsme si prohlédli dobové fotografie vystavené k tomuto výročí. Krásné počasí a sladká tečka v cukrárně v podobě výborné zmrzliny podtrhly celkový hezký dojem z našeho výletu.

 

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ V MAKOVĚ

Náš letošní první výlet po koronavirové epidemii vedl do Záchranné stanice živočichů v Makově. Stanice přijímá veškeré poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata a poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do přírody. V areálu stanice jsme si prohlédli 35 voliér s různými druhy zvířat. Po prohlídce nás čekalo posezení u ohně a tradiční opékání špekáčků, na kterých si všichni moc pochutnali. Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit pohodové odpoledne uprostřed krásné přírody. Moc děkujeme manželům Šejnovým a paní Račanové za umožnění návštěvy stanice a za milé přijetí.