Návštěva dravců v DS Světlo v Drhovli

Začátek jara nám zpříjemnila návštěva páru káňat Harrisova se studenty Střední lesnické školy v Písku.

Velmi poutavý výklad o historii a tradici sokolnictví, životě dravců a jejich prospěšnosti v přírodě zaujal naše klienty od samého začátku. Dozvěděli se spoustu informací o tom, čím se nejen káně Harrisova krmí, jak loví, jaká je péče o dravce chované v zajetí, jak probíhá výcvik a jaká je výbava každého sokolníka.

Klienti měli jedinečnou možnost si káňata zblízka prohlédnout a pohladit si je, právem tato návštěva sklidila velký úspěch a už teď se těšíme někdy příště na viděnou. Bratrům Koubovým a panu Čermákovi patří náš velký dík za jejich velmi milou a poučnou návštěvu.

Josefovská zábava v Drhovli

Další kulturní akce tohoto roku bylo vystoupení heligonkářů ze Strakonic. Muzikanti přijeli ku příležitosti svátku Josefa, popřáli všem Pepíkům jen to nejlepší k jmeninám a zazpívali řadu známých písní na přání. Kapela hrála, klienti zpívali, tancovali, rozdávaly se koláčky, buchty, chlebíčky a jednohubky. K pití se podávala turecká káva a voda s citronem. V sále panovala skvělá nálada, všichni si pochvalovali Josefovskou zábavu a pestré občerstvení. Hudebníci si zaslouží velké poděkování, protože nám svým vystoupením zpestřili další odpoledne a udělali velikou radost.

Oslava MDŽ v Drhovli

Mezinárodní den žen připadá v kalendáři na 8. března. Je to svátek, který u nás v domově s velkou oblibou oslavujeme. Tradiční karafiáty od nás spolu s osobní gratulací dostaly všechny klientky. O odpolední program se nám postaraly děti ze základní školy Čížová. Pro všechny zúčastněné připravily dlouhé pásmo veselých písniček, zahrály na flétničku, vyrobily papírová přáníčka pro všechny babičky a společně s pí. učitelkami předaly našemu domovu budku a krmítko, které je již umístěno v jižní části zahrady našeho domova. V závěru si všichni společně zazpívali známé lidové písně a děti sklidily veliký potlesk. Na oplátku si děti mohly pochutnat na dobrotách, které pro ně naše klientky upekly. Příjemné setkání s dětmi udělalo všem velikou radost. Bylo to krásné vystoupení, které každému zpestřilo den.

Oslava MDŽ v Písku

Tak, jako každý rok, i letos jsme ve společenském sále domova oslavili s našimi klientkami a klienty MDŽ. Přítomní byli v dobré náladě a za doprovodu Písecké čtyřky si zazpívali známé a oblíbené písničky. K dobré pohodě přispělo i pohoštění – minerálka, káva a borůvková bublanina, kterou klientky upekly v aktivizační dílně. Na závěr každá z přítomných žen obdržela krásný růžový karafiát a těm, které se nemohly akce zúčastnit, byla květina donesena na pokoj.

Pomoc Ukrajině

Domov pro seniory Světlo přispěl k organizované humanitární pomoci obětem válečného konfliktu na Ukrajině.

Lůžkoviny, které byly v domově vyřazeny a měly být odepsány a ekologicky zlikvidovány, jsme předali zástupcům mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s, která pomáhá lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Lůžkoviny budou použity pro evakuované obyvatele, kteří přijdou do Písku, část lůžkovin bude přepravena přímo na Ukrajinu.

Vyjadřujeme společně naši solidaritu a podporu ukrajinským obyvatelům. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci.

Děkujeme všem koordinátorům a dobrovolníkům z kontaktního centra ADRA Písek za jejich aktivitu.

Přednáška o léčivých bylinkách a mastičkách

Ve čtvrtek 24. 2.2022 jsme v DS Světlo přivítali bylinkáře a lektora Ing. Karla Štenbauera. Ten si pro nás připravil přednášku o léčivých bylinkách a mastičkách, které se svým týmem připravuje. Témata jako detoxikace, posílení imunitního systému a potlačení bolesti pohybového aparátu se osobně dotýkala většiny přítomných, a byla tedy pro všechny užitečná. Léčivou mast s názvem „Babiččino mazání“ jsme rádi vyzkoušeli na vlastní kůži.

Děkujeme panu Štenbauerovi za milé povídání a těšíme se na příští setkání.