Povídání o včelách v Drhovli

Nové obyvatelky zámecké zahrady v DS Světlo v Drhovli jsou včely medonosné, respektive dva včelí úly. Včelky a jejich práce je natolik fascinující a zajímavá, že stojí za to, si o jejich životě povídat a proto měli naši klienti možnost stát se na chvilku včelařem/včelařkou a seznámit se s životem v úlu. Dozvěděli jsme se, jak se včelka vyvíjí, čím se živí, jaké práce v úlu musí zastat. Povídali jsme si o včelí královně, trubcích i o včelím rojení.

Prohlédli a potěžkali jsme si medový rámeček před a po vytočení, seznámili se s potřebným včelařským vybavením. Sladkou tečkou na závěr našeho povídání bylo vytočení prvního medu z naší zahrádky v  ručním medometu.

VÝLET DO SEDLICE

Další letní výlet nás zavedl do města Sedlice. Klientům byla umožněna prohlídka barokního kostela sv. Jakuba a kaple. To vše s podrobným výkladem, kterého se zhostila místní obyvatelka pí. Jirsová. Klienti obdivovali bohaté zdobení i výmalbu z roku 1902. V kapli nás neméně zaujal kamenný oltář zdobený květinami. Za zvuku zvonů se s námi pí. Jirsová rozloučila a my jí za vstřícnost a ochotu velice děkujeme. Výlet byl zakončen ochutnávkou zdejší vyhlášené zmrzliny. Naši klienti měli také možnost setkat se se svými známými, a tak o dobrou náladu nebyla nouze. Pro velký úspěch se do tohoto malebného města jistě ještě vypravíme.

Turnaj v kuželkách

Ve středu 13. 7. 2022 jsme pro naše klienty uspořádali sportovní klání v kuželkách. Heslem dopoledne bylo „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a všichni soutěžící si právem zasloužili sladkou odměnu.

Zámecký park Blatná

Další cílem našich letošních výletů se stal zámecký park v Blatné, který je místem, kam se naši klienti každoročně rádi vracejí. Parkem o rozloze 42 ha vedou cestičky s nádhernými alejemi, potůčky, mostky a jsou tu i lavičky, ze kterých je možné pozorovat daňky, pávy a od letošního roku i lamy alpaky. Obdivovali jsme i letité duby a mnoho dalších stromů, které jsou ozdobou parku. Po krásné procházce, při které jsme načerpali novou energii, jsme se občerstvili v nedaleké cukrárně V podzámčí kávou, zákuskem a pánové vychlazeným pivem. Počasí nám přálo a výlet byl bez chybičky.

Výlet do záchranné stanice živočichů v Makově

Jedno z oblíbených míst, kam se s klienty vydat na výlet, je Záchranná stanice živočichů v Makově. Soustřeďuje poraněná, nemocná či opuštěná zvířata, poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do přírody. Nám byl ze strany ošetřovatele podán odborný výklad o práci stanice a viděli jsme všechna zvířata, která aktuálně v Makově jsou. Po prohlídce jsme si s klienty opekli špekáčky, poseděli u ohně a pochutnali si na nich ve stínu starých dubů.

VÝLET NA SOCHY Z PÍSKU

Jako každý rok, tak i letos, jsme se s klienty vypravili na výlet do Písku, na sochy z písku. Klienti došli na náplavku procházkou, při které obdivovali pohled na řeku a město. Po prohlídce jednotlivých soch si klienti v nedaleké cukrárně pochutnali na poháru s kávou. Výlet byl zakončen přejezdem do nákupní zóny, kde byl klientům umožněn nákup dle svých potřeb.

Vystoupení dětí ze Základní školy T. Šobra v Písku

V úterý 28. 7. 2022 jsme v domově přivítali děti ze základní školy T. Šobra v Písku, konkrétně z pěveckého sboru Šobrováček a tanečních kroužků Tanečky MINI a Tanečky MAXI. Děti si pro nás připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Přestože nevyšlo počasí dle našich představ a akci, původně plánovanou na zahradu, bylo nutné přesunout do sálu, náležitě jsme si vystoupení užili. Diváci si pochutnali na kávě a zákusku, dětem společně poděkovali velkým potleskem a popřáli jim krásné prázdniny. Děkujeme za krásné odpoledne.