Přednáška PhDr. Jiřího Práška

Dne 18. 5. 2016 se v písecké pobočce Domova pro seniory Světlo uskutečnila přednáška PhDr. Jiřího Práška – ředitele Prácheňského muzea v Písku. Téma bylo již podle názvu velmi lákavé – Veselé historky písecké. Pan doktor téměř hodinu a půl hovořil o Písku a zmiňoval různé humorné historky z dob minulých, ale i z těch současných. Všichni přítomní se zájmem poslouchali poutavé vyprávění. Přednášející také velmi pohotově reagoval na dotazy vznesené přítomnými.

Tato akce byla jedinečná tím, že se jí zúčastnili i senioři z jíných pobytových zařízení v Písku, konkrétkně přijeli klienti z Prácheňského sanatoria a ze Seniorského domu.  Snažíme se o vytvoření případé spolupráce, která by se týkala účasti na kulturních a sportovních akcích s ostatními poskytovateli soc. služeb v Písku. Pro nebývalý velký úspěch celé akce  byla domluvena další  spolupráce s panem doktorem Práškem a již nyní se těšíme, jaké zajímavé téma pro nás napříště vybere.

1         2  4 5 6 7 8          9

3

VZKAZ V LÁHVI ANEB VZKAZ BUDOUCÍM GENERACÍM

Je to poprvé, co Domov pro seniory Světlo v Drhovli umístil na pozemku zámeckého parku poselství pro budoucí Jihočechy. Cílem akce bylo reflektování současného dění v našem domově, ale i zaznamenání jeho historie. Listinné materiály (výroční zprávy z roku 2015, články a fotografie z akcí z roku 2016, historie zámku, aktuální informace, aktuální informace v den uložení, aktuální denní tisku), drobné mince a drobné upomínkové předměty, toto vše, uzavřené ve speciálním pouzdře, čeká, zda je za mnoho let objeví generace našich potomků.

Klienti a aktéři celé akce se shromáždili u zadního vchodu, odkud šli společně na místo uložení vzkazu. Někteří klienti byli dovezeni na místo na pojízdných křeslech. Ze všech sálala radost z dnešního dne a odhodlání předat aktuální informace našim budoucím generacím. Celá akce byla zdokumentována, včetně místa uložení, údaje zapsány do kroniky a fotografie přiloženy.

Listiny a drobné mince do schránky slavnostně vložila sociální pracovnice Veronika Trykarová za asistence vedoucí ošetřovatelského úseku Bc. Radky Červenkové, aktivizačních pracovnic Martiny Zachatové, Libuše Zdeňkové a klientů domova dne 18. 5. 2016 kolem 9:30 hodin. Všichni zúčastnění a přítomný personál se na listinu aktuálních informací ze dne konání podepsali. Aktivizační pracovnice seznámila všechny přítomné s obsahem schránky a přečetla aktuální informace dne a historii zámku. Přítomní pak uložili vzkaz do plastového pouzdra a vložili do předem určeného, vykopaného místa.

A proč vlastně celá akce vznikla? V Západní Evropě mají schránky velkou tradici. Rodiče nebo jejich děti zakopávají pouzdra na zahradách ve významných chvílích svého života. Nebo i maturanti ukládají vzkazy a vyzvedávají si je při srazech maturitních ročníků po 20, 30 letech. Některé vzkazy jsou ukládány s vidinou, že je v brzké době někdo vyzvedne, ať jsou to lidé, kteří vzkazy uložili nebo jejich potomci. Jiné jsou umístěny s představou, že budou nalezeny až za 10 000, 20 000 či několik desítek tisíc let. Taková je i naše vize…

Náš domov a všichni zúčastnění se díky dnešku stanou hmatatelnou součástí historie.  Budoucí generace tak možná najdou námi uložené materiály a vzkazy a za pomoci vědců budou moci poznat naši dobu, její historii, kulturu, ale i každodenní starosti i radosti.

Přejeme všem budoucím generacím mnoho radosti, štěstí a míru na celém světě.

1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7

Zahradní terapie v Drhovli

Jsme velmi rádi, že jsme mohli druhé květnové pondělí v odpoledních hodinách zahájit činnosti v rámci zahradní terapie. Mobilní zahrádky, které klientům vedení domova pořídilo, jsou opatřeny kolečky s brzdami a tak je možné je snadno dle potřeby přemisťovat. Lidé na vozíčku u nich mohou sedět jako u stolu. Klienti DZR si užívali možnost pracovat se zemí a sázet voňavé bylinky. Nejdříve jsme zhodnotili kvalitu zeminy, promíchali a upravili ji v zahrádkách a to nejen za pomoci zahradních pomůcek, ale především ručně. Poté nastal čas sázení sazeniček. O každé bylince jsme s uživateli diskutovali – jak se jmenují, k čemu se používají, co je pro ně charakteristické… Při této aktivitě čas velmi rychle utíkal. Jsme zvědaví, jak nám bylinky porostou. Těšíme se především na mátu, které máme několik druhů např. ananasovou nebo čokoládovou. Dále jsme zasadili šalvěj, meduňku, levanduli, rozmarýn. V naší zahrádce jsou i méně známé byliny: kari, yzop a svatá bylina. Podařilo se splnit přání jedné naší klientky a zasadit i papriky a rajčata. Užili jsme si to a už se těšíme na další dny s touto činností! Děkujeme za pořízení mobilních zahrádek, které nám umožňují tuto příjemnou aktivitu.

1 2 3 4 5

Vystoupení dětí v Písku ke dni matek

Dne 9.5.2016 k nám přišly zazpívat děti z 1. školní družiny ZŠ Husova v doprovodu paní Dvořákové s pásmem písní a básní ke Dni matek. Protože nám přálo počasí, vystoupení se konalo v zahradě DS pod širým nebem. Sešlo se hodně nejen žen, ale i mužů, všichni se na děti těšili. Tito školáci jsou v našem zařízení již známí, neboť zde vystupují dvakrát ročně a patří mezi naše nejoblíbenější účinkující.

P1090422 P1090423 P1090426 P1090427 P1090429 P1090430 P1090431 P1090434 P1090437

Sportovně-vědomostní dopoledne v Písku

Dne 10. 5. 2016 se uskutečnilo v sále DS Světlo, pobočka Písek sportovní dopoledne spojené s vědomostními kvízy. Naši klienti se sešli v hojném počtu a vzájemně měřili své síly a dovednosti. V hodu na kužely byla nejlepší pí. Solarová a také získala první místo. Na druhém místě se umístila p. Línková, na třetím pí. Hlaváčková. Ale ani ostatní nezůstávali ve své snaživosti pozadu.

K vytvoření dobré atmosféry hrála svižná hudba. Klienti s nejlepšími výsledky si odnesli i pěkné ceny, které je potěšily.

P1090493 P1090494 P1090495 P1090502 P1090507  P1090513

P1090511

Sportovní hry v Drhovli

V našem domově máme různé druhy aktivit, některé si získaly takovou popularitu, že se z nich již stala tradice. Jednou takovou tradicí jsou i jarní sportovní hry. Letošní hry byly trochu jiné, měly jiný koncept, který spočíval v pozvání klientů Městského střediska sociálních služeb Písek a jejich aktivizační pracovnice Ivany Peckové. Rozdílné od loňských her bylo i počasí, které nám umožnilo být ve venkovním areálu domova se sluncem nad hlavou.

Nejdříve došlo k sestavení tří družstev a z hostů byli vybráni kapitáni jednotlivých týmů. Jednotlivá družstva byla označena jinými barvami. Soutěžilo se za tým, ale i za jednotlivce v několika zvolených disciplínách. Po celou dobu převládala zdravá soutěživost. Nejdůležitější byla ovšem soudržnost týmů, kdy silnější byl ochoten pomoci slabšímu. Každý v týmu byl důležitý a zaujímal nenahraditelnou a jedinečnou pozici.

První stanoviště bylo zaměřeno na čichové receptory. Jen pro zajímavost, z našich pěti smyslů je vnímání čichu pravděpodobně nejstarší a nejméně prozkoumané. Vůně mohou navodit jak pozitivní vzpomínky na dlouho zapomenuté události, tak i negativní, například hlad nebo nevolnost. Záleží na tom, s čím je máme spojené. Obecně mají ženy citlivější čich než muži. Pro hry nám zcela postačily tři sáčky naplněné kmínem, skořicí a tymiánem. Tuto soutěžní disciplínu, která se zdála jednoduchou, bych si dovolila vyhodnotit jako nejtěžší.

Součástí prvního stanoviště byla také soutěžní disciplína týkající se hmatu. Receptory jsou v kůži rozprostřeny s různou hustotou. Nejcitlivější místo je na konečcích prstů, dále na špičce jazyka a nejméně je jich naopak na zádech. Pro naše účely zcela postačily konečky prsů. Soutěžící měli pomocí hmatu rozpoznat různé předměty.

Soutěžním úkolem na druhém stanovišti bylo věšení prádla, zaměřené na jemnou motoriku. K dispozici byly různé druhy oblečení a kolíčky. Hodnotilo se provedení úkolu, ale i čas, za který klienti tuto disciplínu zvládli. Zvláště na tomto stanovišti projevili hosté svou pomoc našim klientům a velmi milým způsobem je podporovali.

Třetí stanoviště bylo zaměřeno na paměťové schopnosti, konkrétně na skládání puzzle. Klientům byl nejprve ukázán vzorový obraz a následně každý z týmu obdržel části rozstříhaného obrázku, který měl za úkol složit. Hodnotil se čas a zapojení každého účastníka. Mimo jiné měli soutěžící poznat i název jednoho z nejkrásnějších zámků v Čechách.

Soutěžní otázka: Uhodnete název zámku, který je položen poblíž Českých Budějovic (cca 15 km) původně to byl hrad Froburg. Podle jedné z pověstí název vznikl dle hluboké studně, která stála v blízkosti původního hradu. Jiná legenda hovoří o tom, že to bylo kvůli hlubokým lesům.

Na čtvrtém stanovišti čekala naše soutěžící disciplína na přesnost a zručnost – kuželky. Hodnotil se počet sražených kuželek.  Kuželky patří mezi jeden z nejstarších sportů a jejich historie sahá až do dávnověku. Hra vznikla v Asii a postupně se rozšířila do Řecka. Pravidla do hry vnesli Germáni, kteří metali kulaté kameny na sestavy tří, sedmi nebo devíti dřevěných či kostěných kuželek.

Páté stanoviště – hod míčkem na cíl, disciplína na koordinaci pohybu a přesný zásah cíle. Opět se projevila soudržnost týmu. Vzájemná pomoc soutěžících přispěla k pocitu důležitosti všech jeho členů.

Porotu tvořily aktivizační pracovnice domova a paní Pecková. Naši klienti připravili v rámci kulinářského kroužku medaile pro vítěze. Vyhrálo družstvo červených, druhé bylo družstvo zelených a třetí bylo družstvo modrých. Každý z účastníků obdržel za účast drobnou odměnu. Po celou dobu klání byla k dispozici káva, moučník, čaj, limonáda a nealko pivo.

Velice děkujeme našim hostům z Městské organizace sociálních služeb města Písku a jejich aktivizační pracovnici, paní Ivaně Peckové, za úžasné sportovní výkony, podporu a pomoc našim soutěžícím klientům. Atmosféra celého odpoledne byla přátelská a klienti měli možnost strávit příjemné odpoledne v zahradě zámeckého parku. Již nyní se všichni těšíme

n a   s h l e d a n o u   z a s e   z a    r o k !

Soutěžní otázka – odpověď: Zámek Hluboká nad Vltavou

1 2 3 4 5 6

Dubnové opékání špekáčků v Písku

S koncem dubna se blíží zvyk stavění májek, opékání špekáčků a pálení čarodějnic. Ani v našem domově jsme na tuto tradici nezapomněli a ve čtvrtek 28. 4. jsme v odpoledních hodinách společně s klienty  špekáčky      opékali. Vzhledem k nepřízni počasí se celá akce uskutečnila v sále domova. K dispozici bylo na přání pivo, limo a opečený špekáček, na kterém si všichni velmi pochutnali. I když k poslechu hrála reprodukovaná hudba, všem zúčastněným se akce líbila.

P1090418 P1090405 P1090407 P1090409 P1090411 P1090413