Česko zpívá koledy v Písku

Recepce Domova pro seniory Světlo, pobočka Písek se 11.12.2019 dopoledne proměnila v místo oslavující adventní čas. Sešlo se nás opravdu hodně a slavnostně naladěni jsme si  se zpěvníkem v ruce společně zazpívali známé koledy. Byl to klidný, ničím nerušený čas, čas Vánoční. Přestože jsme z provozních důvodů nedodrželi danou dobu, zapojili jsme se tímto do akce Deníku – Česko zpívá koledy.

Mikulášská zábava v Domově pro seniory Světlo v Drhovli

V pátek 6. 12. 2019 se u nás v Domově pro seniory Světlo v Drhovli konala tradiční Mikulášská zábava. K poslechu a tanci hrála, klienty oblíbená, Písecká čtyřka. Během odpolední zábavy mezi nás také zavítal Mikuláš, anděl a čert, kteří přinesli klientům malou nadílku. Všichni si společně zatančili a užívali si krásnou a uvolněnou atmosféru.

Zahájení adventu v Domově pro seniory v Drhovli

Rok se pomalu začíná chýlit ke svému konci a na nás čeká, pro mnohé z nás, jedno z nejkrásnějších období, plné očekávání, rozjímání a těšení se na Vánoce – ADVENT. Proto jsme 30.listopadu, na našem krásném drhovelském zámečku, připravili pro klienty a jejich rodiny již tradiční slavnost zahajující advent. Každý příchozí si mohl hned po příchodu do areálu prohlédnout velký betlém ze slámy, vyrobený v rámci aktivizace společně s klienty DZR. Poté při procházení zámečku v různých zákoutích mohli obdivovat krásnou vánoční výzdobu připravovanou též v rámci aktivizací. Akce probíhala jak ve společenském sále DS, tak v jídelně DZR. Slavnostního zahájení se ujala paní ředitelka Mgr. Milada Chylíková. Poté pokračoval program, který svým vystoupením zahájila ZUŠ Vodňany a posléze pro dokreslení slavnostní chvíle a pro získání vánoční nálady vystoupil Babský sbor z Horního poříčí se zpěvem vánočních koled.  Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, vánoční cukroví, které bylo pečeno na dílně společně s klienty. Na stolech nechyběly ani vánočky a  vánoční punč, který svou vůní atmosféru Vánoc jen umocnil. Po celé odpoledne probíhala  ve společenském sále prodejní výstava výrobků z aktivizačních dílen domova.  Každý kdo přišel, určitě odcházel krásně vánočně naladěn.

Mikulášská nadílka a čertovské rejdění

Pátý prosinec byl u nás v Domově pro seniory Světlo, pobočka Písek dnem mikulášským a čertovským. Ve společenském sále se nás sešlo víc než dost a zábava byla skvělá. Děti ze školního pěveckého sboru Šobrováček  při Základní škole Tomáše Šobra zazpívaly koledy tak krásně, až všem přítomným srdce zaplesalo. Děti z mateřské školky zase ukázaly svá nadání při recitaci básní a zpěvu písní s vánoční a zimní tematikou.

Mikuláš, anděl a dva čerti vykouzlili na tvářích klientů úsměv a někteří si domů jako vzpomínku na krásně strávené dopoledne odnesli od čerta na nose uhelný mour. Balíček s dobrotami dostal každý klient a my se již nyní těšíme na další čertovský rej v novém roce u nás v domově.

Krabice od bot

Již počtvrté se zaměstnanci Domova pro seniory Světlo v Drhovli zapojili do PROJEKTU KRABICE OD BOT pod záštitou Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Tato akce probíhá již poosmé a má za cíl potěšit co nejvíce dětí žijících v tíživé sociální situaci v České republice. Zaměstnanci našeho domova donesli z domova dárky určené pro tyto děti.

Všechny věci jsme potom zabalili spolu s našimi klienty do krabic od bot a vánočního papíru, a následně byly dárečky odvezeny do sběrného místa ve Volyni.

Doufáme, že dětem dárky udělají radost, neboť byly baleny s nadšením a láskou našich klientů.

Pečení vánočního cukroví v Domově pro seniory Světlo v Drhovli

K přípravě na Vánoce patří také pečení cukroví, které každoročně v našem domově s klienty připravujeme.

Je známo, že vánoční cukroví se musí upéct včas, aby na Vánoce bylo pěkně odležené, a tak jsme se i my s elánem pustili do válení, vykrajování, mazání a pečení.

S poslechem vánočních koled a linoucí se vůní čerstvě upečeného cukroví si každý připomněl, jak dříve prožíval předvánoční přípravy se svými blízkými.

Zahájení adventu v podání skupiny Intrband

Vánoce se nám již neúprosně blíží a proto jsme si do našeho Domova pro seniory Světlo pozvali na zahájení adventu již tradičně skupinu INTRBAND. Studenti z nedalekého internátu nám pod vedením Ing. Jana Franců zahráli a zazpívali koledy. Mnozí přítomní se při poslechu těchto krásných písní navrátili ve vzpomínkách do svého dětství. Advent byl tedy tímto dnem zahájen a  nás nyní čeká vše krásné kolem Vánoc.