SMYSLOVÁ AKTIVIZACE V DRHOVLI

Zaměstnanci v Domově pro seniory Světlo v Drhovli se zapojili do vzdělávání v oblasti Smyslové aktivizace. Jednalo se o tříměsíční vzdělávací kurz pod vedením zkušené lektorky Mgr. Renáty Vácové. Osvědčení jsme však nedostali zadarmo, neboť záviselo na správném vypracování testu a také odevzdání tří prací smyslové aktivizace s našimi klienty – jedné individuální a … více…

Přednáška doc. Ing. Josefa Šnejdara v Písku

Dne 6.2.2019 uspořádal doc. Ing. Josef Šnejdar pro naše klienty v DS Světlo, pobočka Písek velmi poutavou přednášku o svém životě, práci ve stavitelství a o přestavbě Národního divadla, která se uskutečnila pod jeho vedením. Přednáška byla o doplněna úryvky z knih, které za svou kariéru napsal. Nechyběly ani ukázky ocenění, včetně … více…

ZABIJAČKOVÉ HODY V DRHOVLI

Vůně ovaru, křenu, jitrnic a jelit se ve středu 6. února linula celým drhovelským domovem. Tradičně se zde totiž konaly zabijačkové hody. Od ranních hodin naši klienti připravovali zabijačkové pochoutky a zavzpomínali tak na doby, kdy oni sami chystali na svém hospodářství tu pravou nefalšovanou zabijačku. Odpoledne ve společenském sále … více…

Relaxační místnost v Drhovli

V Domově pro seniory Světlo v Drhovli byla 23. ledna ve 13.30 hodin slavnostně otevřena multismyslová relaxační místnost. O přestřižení slavnostní pásky se postarala ředitelka domova  Mgr.Milada Chylíková. V klidné a bezpečné atmosféře budeme našim klientům nabízet široké spektrum smyslových podnětů. Jedná se o kombinaci hudby, světelných efektů, jemných vibrací a pomůcek pro stimulaci hmatu a aromaterapie. … více…

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA – VYSTOUPENÍ KAPELY DOUBRAVANKA

V rámci projektu Ježíškova vnoučata se v Domově pro seniory Světlo v Drhovli uskutečnilo 19. ledna 2019 hudební vystoupení kapely Doubravanka. Jeden z našich klientů vyslovil přání vidět tuto kapelu hrát a užít si spolu s ostatními skvělý hudební zážitek přímo v našem domově. Děkujeme kapele Doubravanka za krásné hudební odpoledne a také paní Ing. Marcele … více…