Tři králové v Drhovli

Začátkem nového roku 2019 navštívili náš Domov pro seniory Světlo v Drhovli Tři králové. Kašpar, Melichar a Baltazar přišli potěšit naše klienty a na pokojích jim zazpívali známou písničku My tři králové jdeme k vám a také popřáli do roku 2019 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Každý klient dostal zlatý čokoládový penízek pro … více…

Kosmetické odpolednev Písku

V rámci aktivizace jsme pro klientky připravily prožitkové kosmetické odpoledne. Naplánovaly jsme si masáž rukou se zábalem, která je nejen výborným prostředkem ke zlepšení prokrvení, ale přispěje i k celkovému uvolnění. Prováděly jsme masáže dlaní, jednotlivých prstů a hřbetů rukou do výše loktů. V útulném prostředí reminiscenčního koutku jsme také … více…

Podpora Nadace pro transplantaci kostní dřeně

Již tradičně se náš domov zapojil do akce, kterou pořádá každoročně – letos již po čtrnácté – Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Jedná se o vánoční jarmark ve Strakonicích, na kterém jsou prodávany výrobky (sponzorské dary) s vánoční tématikou z různých organizací. Výtěžek je v plném rozsahu poukázán ve prospěch … více…

PROJEKT JEŽÍŠKOVA VNOUČATA V DRHOVLI

Ježíškova vnoučata jsou charitativní projekt Českého rozhlasu, který pomáhá obdarovávat vánočními dárky seniory po celé České republice. Náš Domov pro seniory Světlo v Drhovli se zapojil do tohoto projektu již podruhé a pomohl tak vykouzlit na tvářích klientů nejeden úsměv. Některé dárky byly dárcem předány osobně, jiné zaslány poštou. Ty dárky, … více…