VZKAZ V LÁHVI ANEB VZKAZ BUDOUCÍM GENERACÍM

3

Je to poprvé, co Domov pro seniory Světlo v Drhovli umístil na pozemku zámeckého parku poselství pro budoucí Jihočechy. Cílem akce bylo reflektování současného dění v našem domově, ale i zaznamenání jeho historie. Listinné materiály (výroční zprávy z roku 2015, články a fotografie z akcí z roku 2016, historie zámku, aktuální informace, aktuální informace … více…

Zahradní terapie v Drhovli

5

Jsme velmi rádi, že jsme mohli druhé květnové pondělí v odpoledních hodinách zahájit činnosti v rámci zahradní terapie. Mobilní zahrádky, které klientům vedení domova pořídilo, jsou opatřeny kolečky s brzdami a tak je možné je snadno dle potřeby přemisťovat. Lidé na vozíčku u nich mohou sedět jako u stolu. Klienti DZR si … více…

Vystoupení dětí v Písku ke dni matek

P1090427

Dne 9.5.2016 k nám přišly zazpívat děti z 1. školní družiny ZŠ Husova v doprovodu paní Dvořákové s pásmem písní a básní ke Dni matek. Protože nám přálo počasí, vystoupení se konalo v zahradě DS pod širým nebem. Sešlo se hodně nejen žen, ale i mužů, všichni se na děti těšili. Tito školáci jsou v našem … více…

Sportovně-vědomostní dopoledne v Písku

P1090495

Dne 10. 5. 2016 se uskutečnilo v sále DS Světlo, pobočka Písek sportovní dopoledne spojené s vědomostními kvízy. Naši klienti se sešli v hojném počtu a vzájemně měřili své síly a dovednosti. V hodu na kužely byla nejlepší pí. Solarová a také získala první místo. Na druhém místě se umístila p. Línková, na … více…

Sportovní hry v Drhovli

5

V našem domově máme různé druhy aktivit, některé si získaly takovou popularitu, že se z nich již stala tradice. Jednou takovou tradicí jsou i jarní sportovní hry. Letošní hry byly trochu jiné, měly jiný koncept, který spočíval v pozvání klientů Městského střediska sociálních služeb Písek a jejich aktivizační pracovnice Ivany Peckové. Rozdílné … více…