Vystoupení dětí ze Základní školy v Miroticích

Pondělní lednové odpoledne přijely našim klientům zpříjemnit svým  vystoupením děti ze Základní školy v Miroticích. Připravily si pro nás překrásné pásmo zimních básniček, písniček a nechyběly ani roztomilé tanečky. Vystoupení sklidilo obrovský potlesk. Na konci všichni dostali od dětí vlastnoručně malované obrázky. Moc děkujeme paní učitelce Pivoňkové, která s dětmi do našeho domova přinesla všem radost a potěšení z připraveného programu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed