POUČENÍ PRO KLIENTY PŘI POBYTU MIMO ZAŘÍZENÍ OD 22.6.2020

Od 22.6.2020 jsou klientům povoleny vycházky i pobyty mimo Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek

Klientům při opuštění domova doporučujeme:

  • nahlásit recepční kam klient odchází a přibližný čas návratu
  • nezdržovat se zbytečně v místech s vysokou koncentrací lidí
  • nezdržovat se v blízkosti osob, které se zdržovaly v ohnisku nákazy, nebo se setkaly s lidmi, kteří se v těchto oblastech pohybovali, popřípadě s lidmi již nakaženými koronavirem.

Upozornění:

Do 1. 7. 2020 platí povinnost nosit v uzavřených prostorách roušky – jsou zdarma klientům k dispozici na recepci

 Po návratu do zařízení je nutné:

  • na recepci vhodit roušku do plastové uzavíratelné nádoby
  • provést dezinfekce obuvi a rukou
  • v případě, že se klient cítí být nemocný, neprodleně informovat personál

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed