Poděkování za kosmetické balíčky

Eva a Iva Keřkovy a Petra Čadková, to jsou naši tři andělé, kteří každoročně pomáhají Ježíškovi darovat krásné dárky klientům domovů pro seniory v Písku a v okolí. Ani v loňském roce  Ježíšek nezapomněl a klienty Domova pro seniory Světlo obdaroval kosmetickým balíčkem, dobrotou, vínem, teplou dekou či kalendářem. Dárků bylo opavdu mnoho a již tradičně bylo vše překrásně zabalené a barevně sladěné. Radost, údiv, úsměv, překvapení a mnohdy i slzy dojetí, to vše byly emoce, se kterými jsme se při předávání balíčků ve tváři klientů setkali. Děvčatům a jejich pomocníkům patří obrovské poděkování za organizaci celé akce a za  nemalé úsilí při chystání dárků. A bez koho by se nemohla tato úžasná akce uskutečnit? Přece bez Ježíška! Bez všech těch úžasných lidí, kteří se zapojili apomohli udělat krásné Vánoce klientům v domovech pro seniory.

Bookmark the permalink.

Comments are closed