Oslava MDŽ v Drhovli

Mezinárodní den žen připadá v kalendáři na 8. března. Je to svátek, který u nás v domově s velkou oblibou oslavujeme. Tradiční karafiáty od nás spolu s osobní gratulací dostaly všechny klientky. O odpolední program se nám postaraly děti ze základní školy Čížová. Pro všechny zúčastněné připravily dlouhé pásmo veselých písniček, zahrály na flétničku, vyrobily papírová přáníčka pro všechny babičky a společně s pí. učitelkami předaly našemu domovu budku a krmítko, které je již umístěno v jižní části zahrady našeho domova. V závěru si všichni společně zazpívali známé lidové písně a děti sklidily veliký potlesk. Na oplátku si děti mohly pochutnat na dobrotách, které pro ně naše klientky upekly. Příjemné setkání s dětmi udělalo všem velikou radost. Bylo to krásné vystoupení, které každému zpestřilo den.

Bookmark the permalink.

Comments are closed