DS Světlo, pobočka Písek – opatření pro návštěvy od 1.7.2020

Opatření pro návštěvy od 1.7.2020:

  • Vstup návštěv je pouze přes hlavní vchod recepce.
  • Každá navštěvující osoba je již před vstupem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného prohlášení není možné vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní prohlášení za tyto osoby jejich právní zástupci nebo opatrovník.
  • Při vstupu je návštěvám změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 OC nebo pozitivní příznak nemoci (rýma, kašel, dušnost, ztráta chuti nebo čichu či jiný příznak), je návštěva zakázána.
  • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Při vstupu do budovy musí projít dezinfekční zónou a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje doprovod nebo podporu).
  • Pokud je možné, návštěva probíhá např. v zahradě nebo na terase domova.
  • V případě návštěv na dvoulůžkovém pokoji je mezi lůžky umístěna zástěna – paraván.
  • Omezení návštěv se nevztahuje na klienty v terminálním stádiu.

Děkujeme za spolupráci!

Bookmark the permalink.

Comments are closed