Povídání o včelách v Drhovli

Nové obyvatelky zámecké zahrady v DS Světlo v Drhovli jsou včely medonosné, respektive dva včelí úly. Včelky a jejich práce je natolik fascinující a zajímavá, že stojí za to, si o jejich životě povídat a proto měli naši klienti možnost stát se na chvilku včelařem/včelařkou a seznámit se s životem v úlu. Dozvěděli jsme se, jak se včelka vyvíjí, čím se živí, jaké práce v úlu musí zastat. Povídali jsme si o včelí královně, trubcích i o včelím rojení.

Prohlédli a potěžkali jsme si medový rámeček před a po vytočení, seznámili se s potřebným včelařským vybavením. Sladkou tečkou na závěr našeho povídání bylo vytočení prvního medu z naší zahrádky v  ručním medometu.

VÝLET DO SEDLICE

Další letní výlet nás zavedl do města Sedlice. Klientům byla umožněna prohlídka barokního kostela sv. Jakuba a kaple. To vše s podrobným výkladem, kterého se zhostila místní obyvatelka pí. Jirsová. Klienti obdivovali bohaté zdobení i výmalbu z roku 1902. V kapli nás neméně zaujal kamenný oltář zdobený květinami. Za zvuku zvonů se s námi pí. Jirsová rozloučila a my jí za vstřícnost a ochotu velice děkujeme. Výlet byl zakončen ochutnávkou zdejší vyhlášené zmrzliny. Naši klienti měli také možnost setkat se se svými známými, a tak o dobrou náladu nebyla nouze. Pro velký úspěch se do tohoto malebného města jistě ještě vypravíme.

Turnaj v kuželkách

Ve středu 13. 7. 2022 jsme pro naše klienty uspořádali sportovní klání v kuželkách. Heslem dopoledne bylo „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a všichni soutěžící si právem zasloužili sladkou odměnu.

Zámecký park Blatná

Další cílem našich letošních výletů se stal zámecký park v Blatné, který je místem, kam se naši klienti každoročně rádi vracejí. Parkem o rozloze 42 ha vedou cestičky s nádhernými alejemi, potůčky, mostky a jsou tu i lavičky, ze kterých je možné pozorovat daňky, pávy a od letošního roku i lamy alpaky. Obdivovali jsme i letité duby a mnoho dalších stromů, které jsou ozdobou parku. Po krásné procházce, při které jsme načerpali novou energii, jsme se občerstvili v nedaleké cukrárně V podzámčí kávou, zákuskem a pánové vychlazeným pivem. Počasí nám přálo a výlet byl bez chybičky.

Výlet do záchranné stanice živočichů v Makově

Jedno z oblíbených míst, kam se s klienty vydat na výlet, je Záchranná stanice živočichů v Makově. Soustřeďuje poraněná, nemocná či opuštěná zvířata, poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do přírody. Nám byl ze strany ošetřovatele podán odborný výklad o práci stanice a viděli jsme všechna zvířata, která aktuálně v Makově jsou. Po prohlídce jsme si s klienty opekli špekáčky, poseděli u ohně a pochutnali si na nich ve stínu starých dubů.

Vystoupení dětí ze Základní školy T. Šobra v Písku

V úterý 28. 7. 2022 jsme v domově přivítali děti ze základní školy T. Šobra v Písku, konkrétně z pěveckého sboru Šobrováček a tanečních kroužků Tanečky MINI a Tanečky MAXI. Děti si pro nás připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Přestože nevyšlo počasí dle našich představ a akci, původně plánovanou na zahradu, bylo nutné přesunout do sálu, náležitě jsme si vystoupení užili. Diváci si pochutnali na kávě a zákusku, dětem společně poděkovali velkým potleskem a popřáli jim krásné prázdniny. Děkujeme za krásné odpoledne.

 

Oslava 20. výročí otevření písecké pobočky Domova pro seniory Světlo

Píše se rok 2022 a písecká pobočka Domova pro seniory Světlo slaví 20. výročí otevření. Při této příležitosti se zde dne 17. 6. 2022 konala zahradní slavnost. Celou akci zahájila ve 14 hodin ředitelka domova Mgr. Šárka Nováčková spolu s  Mgr. Miluší Štojdlovou, která stála u vzniku tohoto zařízení a řadu let jej vedla. Přivítali jsme zde i starostku Písku Mgr. Evu Vanžurovou, která domovu popřála do dalších let mnoho spokojených klientů a jejich rodin. Poté následoval kulturní program. Své choreografie představily Taneční soubor Rozálie, Taneční soubor  Z.I.P. Písek a Mažoretky Písek. Tímto děkujeme účinkujícím za nádherná vystoupení. V rámci informačního servisu bylo možné nahlédnout do kronik domova, seznámit se s podmínkami přijetí do zařízení a prohlédnout si celý objekt. K poslechu a tanci zahrála kapela Kosatky. Letošní zahradní slavnost je sice již minulostí, ale podle pozitivních ohlasů budou všichni zúčastnění na tuto akci dlouho a rádi vzpomínat. Velké poděkování patří sponzorům akce: Maso Brejcha, Beston, obec Heřmaň, Lahůdky U zlaté rybky, Mražené potraviny Schmidt Vodňany, Pivo Platan Protivín, Jihočeská zelenina Trade s.r.o., Klas pekárna cukrárna Protivín a ML Kratochvíl.