VÝLET K MOHYLE JANA ŽIŽKY

S klienty našeho domova jsme se v úterý 7. července vydali na krásný výlet k Mohyle Jana Žižky u Sudoměře. Počasí nám přálo a všichni klienti si velmi užívali příjemnou procházku od parkoviště až k samotné mohyle, u které jsme si ve stínu odpočinuli, povyprávěli něco málo z historie a pokochali se výhledem na krásnou okolní přírodu.

Tento výlet byl pro naše klienty příjemně stráveným odpolednem, nálada byla výborná a všichni jsme se vraceli plni nových zážitků.

 

Narozeninová oslava 30. 6. 2020 v Písku

Poslední červnové dopoledne patřilo oslavencům narozeným v měsících březen – červen. Pro tyto klienty jsme uspořádali velkou narozeninovou oslavu. Nechyběl samozřejmě dort, podávaly se chlebíčky a káva. Hudební doprovod zajistil pan Kozák, který zahrál na harmoniku velké množství písniček, a to hlavně na přání oslavenců. Sešlo se nás opravdu hodně a mnoho klientů oslavilo významné životní jubileum. Soudě podle úsměvů na tvářích zúčastněných si všichni tuto akci náležitě užili.

 

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST POD ŠIRÝM NEBEM

Zpívání pro radost mělo své další pokračování. V prostředí zámeckého nádvoří jsme pro obyvatele domova uspořádali krásný koncert pod širým nebem. Tentokrát k nám zavítali známí muzikanti Mirka, Jiří a Martin z Blatné, aby našim klientům zpestřili den a potěšili je svými písničkami. Vystoupení trvalo 60 minut, atmosféra byla úžasná a nepopsatelná. Blatenští hudebníci sklidili ohromný aplaus. Veliké poděkování umělcům se dostalo od všech zvláště od paní Jarmily V., která jim za nezapomenutelné chvíle poděkovala osobně přímo do mikrofonu. Hudebníci ocenili roztleskané publikum a přidali ještě písničku navíc. Na další spolupráci se těšíme opět v listopadu a ještě jednou moc děkujeme za velmi vydařenou akci.

DS Světlo, pobočka Písek – opatření pro návštěvy od 1.7.2020

Opatření pro návštěvy od 1.7.2020:

  • Vstup návštěv je pouze přes hlavní vchod recepce.
  • Každá navštěvující osoba je již před vstupem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného prohlášení není možné vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní prohlášení za tyto osoby jejich právní zástupci nebo opatrovník.
  • Při vstupu je návštěvám změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 OC nebo pozitivní příznak nemoci (rýma, kašel, dušnost, ztráta chuti nebo čichu či jiný příznak), je návštěva zakázána.
  • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Při vstupu do budovy musí projít dezinfekční zónou a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje doprovod nebo podporu).
  • Pokud je možné, návštěva probíhá např. v zahradě nebo na terase domova.
  • V případě návštěv na dvoulůžkovém pokoji je mezi lůžky umístěna zástěna – paraván.
  • Omezení návštěv se nevztahuje na klienty v terminálním stádiu.

Děkujeme za spolupráci!