Intuitivní bubnování na zámku v Drhovli

12. 10. 2015 bylo prvně v našem domově intuitivní bubnování. Pro naše uživatele to bylo něco nového a mnozí reagovali s ostychem, který je však přirozený k získávání nových podnětům a vjemů.

Co to vlastně intuitivní bubnování je? Především je to terapeutická metoda, kdy se snažíme vypínat část mozku, prakticky náš mozek stále něco analyzuje. Při bubnování dochází k harmonizaci pravé i levé hemisféry. A právě tehdy se do našeho podvědomí dostává naše intuice.

Bylo vidět, že nejlépe a přirozeně reagovali lidé ze zvláštního režimu. Nikdo z nich neměl obavu, že by bubnoval mimo rytmus, ostatně facilitátor nás provázel světem rytmu a celkového uvolnění. Došlo i na zpívání lidových písní za doprovodu bubínků. Dalo by se říci, že jsme našli společnou řeč.

Znáte snad lepší začátek týdne?

Bubnování2 Bubnování

XII. ročník Zámecké slavnosti


XII. ročník Zámecké slavnosti

V sobotu 12. září jsme v Domově pro seniory Světlo v Drhovli uspořádali pro naše obyvatele, jejich rodiny i veřejnost již XII. ročník Zámecké slavnosti. Moderování se tentokrát s velkým úspěchem ujala naše aktivizační pracovnice Klára Vosyková s kolegou Václavem Voskou. Program zahájila paní ředitelka Mgr.Milada Chylíková a pár slov si připravil i starosta obce Drhovle pan Jiří Bláha. Poté už začal bohatý kulturní program. Představily se tradiční folklórní soubory Písečan a Písečánek, Aerobic club Sole, Taneční centrum Z.I.P, Taneční country soubor Louisiana, skupina historického šermu Markýz a skupina orientálních tanců z Milevska.  Poprvé jsme u nás přivítali Babský sbor z Horního Poříčí a Taneční klub z Čížové. Součástí doprovodného programu byla jako vždy prohlídka našeho zařízení, která se letos setkala s velkým zájmem návštěvníků. Dále ukázky canisterapeutického sdružení Hafík, prodejní výstava výrobků z aktivizačních dílen a výstava květinových vazeb, kterou jsme letos pojali jako soutěžní.  Každý návštěvník získal u vstupu kuličku, kterou pak mohl vhodit do vázy u květinové vazby, která se mu nejvíce líbila.1.místo získala KVĚTINKA,Romana Mikulčíková, Renata  Talafousová  z Čechovy ulice, 2.místo-KVĚTINY Tůma z Budějovické ulice a 3.místo-ZAHRADNICTVÍ PÍSEK s.r.o. Všem moc děkujeme za nádherné květinové vazby.

Velké poděkování patří sponzorům slavnosti, kterými letos byly: ALIMPEX, DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY KLATOVY A.S., ML. KRATOCHVÍL S.R.O., NESTLÉ PROFESSIONAL, OBEC DRHOVLE, ONDŘEJ SCHMIDT, PEKÁRNA POLANSKÝCH, S.R.O., POGRR S.R.O., VARNEA A.S., JIHOČESKÁ ZELENINA TRADE S.R.O. VODŇANY, PAC HOŘOVICE S.R.O., MASO UZENINY PÍSEK A.S., UNILEVER FOOD SOLUTIONS.

Letošní Zámecká slavnost se opravdu vydařila. Počasí nám přálo a jsme rádi, že návštěvnost byla opravdu hojná a že se naši klienti potěšili se svými příbuznými a strávili tak spolu příjemné odpoledne.

P1080303 P1080302   P1080298 P1080297 P1080296          P1080295   P1080290 P1080289 P1080288     P1080283 P1080282  P1080279 P1080278 P1080277 P1080276  P1080274 P1080273 P1080272 P1080271 P1080415 P1080414 P1080413 P1080412 P1080411 P1080410 P1080409   P1080406 P1080405 P1080404 P1080403 P1080402   P1080399 P1080398 P1080397 P1080396 P1080395 P1080394 P1080393 P1080392   P1080389  P1080387 P1080386 P1080385 P1080384    P1080380 P1080379   P1080376 P1080375 P1080374  P1080372 P1080371 P1080370  P1080368 P1080367  P1080365  P1080363 P1080362  P1080360  P1080358 P1080357 P1080356 P1080355 P1080354  P1080352  P1080349  P1080347 P1080346      P1080339 P1080338 P1080351P1080334 P1080333 P1080332 P1080331 P1080330 P1080329 P1080328 P1080327 P1080326 P1080325 P1080324 P1080321  P1080319 P1080318 P1080317  P1080315 P1080313 P1080312 P1080311 P1080310 P1080307

Zábavně vědomostní soutěž

Tak, jako již tradičně každým rokem, i letos jsme si v rámci zábavně vědomostní soutěže dne 7.10.2015 provětrali své mozkové závity.

V sále domova bylo vytvořeno šest stanovišť a všichni zúčastnění klienti plnili dané úkoly. Soutěžilo se v následujících disciplínách: skládání puzzle na čas, hod na cíl, kuželky, rozlišování tvarů, barevný kolotoč, hod kroužků na jehlany.

Síly byly velmi vyrovnané. Dle nasbíraných bodů bylo určeno pořadí vítězů a první tři místa byla odměněna drobnými dárky. Tato soutěž je mezi klienty oblíbená a vždy přispěje k naší dobré náladě.

 

Úprava zahrady v Písku

Právě probíhá úprava zahrady na pobočce v Písku. V zahradě byly provedeny terénní úpravy, vybudovány nové chodníky pro snadnější pohyb, altán. Během podzimu bude zahrada nově osázená.

K dispozici bude ohniště a tak se můžeme všichni těšit na jarní společné posezení 🙂

P1080449 P1080450

Poděkování

Vážená paní ředitelko, ráda bych abyste touto cestou vyjádřila velké poděkováni veškerému ošetřujícímu personálu uzavřeného oddělení Domova pro seniory Světlo, všem milým sestřičkám a pečovatelkám, které se vzorně staraly s velkou trpělivostí, pečlivostí, láskou a v neposlední řadě profesionalitou o naši maminku pani Marii Malečkovou. Bylo pro nás velkou útěchou vědět, že maminka je v dobrých rukách. V prosinci maminka zemřela a vím, že do poslední chvíle byla dobře opečována. Ještě jednou velký dík Vám všem a přeji Vám do budoucna hodně spokojených seniorů. Se srdečným pozdravem za celou rodinu Zora Malečkova, dcera.

Obnova zeleně historického parku a zahradních ploch v areálu Domova pro seniory v Drhovli.

V roce 2012 z iniciativy nové paní ředitelky DPS Světlo, Mgr. Milady Chylíkové, vzešel záměr rekonstrukce

parku v areálu domova v Drhovli. Po konzultacích mezi vedením DPS, jeho zřizovatelem (Jihočeským

krajem) a projektovou manažerkou – paní Gabrielou Vacikovou, byla vybrána trojice odborníků zabývajících

se obnovami parků a zahrad.

 

Obnova parku   – pro zobrazení celého článku klikněte na odkaz