Sbírání inspirací „DOMOV PETRA MAČKOV“

Sbírání inspirací „DOMOV PETRA MAČKOV“.

Po domluvě s vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutického úseku Bc. Petrou Očenáškovou jsme se vypravili do Domova Petra v Mačkově. Náš zájem byl zaměřen převážně na sběr inspirací v aktivizačních dílnách.
Po vstupu do domova nás čekalo milé přivítání a ukázka celého domova. V domově je několik terapeutických dílen. Co dílna, to jiná činnost. Navštívili jsme mimo jiné dílnu keramiky, tkaní, malby na hedvábí, dílnu arteterapie, pletení, výrobu dekorací a loutek aj. Náš zájem směřoval na dílnu keramiky, kde jsme záměrně setrvávali déle. Dozvěděli jsme se, kde nakupují hlínu a glazuru, co je to burel a jeho technika použití. Jen tak pro zajímavost víte, co je onen zmiňovaný burel a na co se používá (odpověď viz níže)?
V domově jsme obdivovali nejen krásný bazén, který má možnost využít i veřejnost za 80Kč na osobu, ale i dlouhou chodbu s květinami, o které se starají klientky v rámci květinového kroužku a pak již jen kávička ve vstupní hale.

 

13

12

Odpověď :Burel je oxid manganičitý, používá se jako barevný pigment v keramice. 

 

 

 

Active Citizens

Active Citizens, projekt v podání Střední školy a Jazykové školy Volyně.
Dne 27. 1. 2016 jsme uvítali v prostorách společenského sálu studentky Střední školy a Jazykové školy Volyně, které si připravily pro naše klienty v rámci programu Active Citizens aktivizační činnosti. Prvotně následovalo rozdělení klientů na dvě skupiny. Jedna skupinka byla usazena do kruhu, klienti si tak mohli vychutnat masáž s pomocí masážních míčků. Po chvilce byly role prohozeny a klienti byly tak více vtaženi do děje. Bylo to pro ně něco nového, dosud nepoznaného. Nejprve masírovali s ostychem, ale ve finále byli natolik vtaženi do děje, že jim „masáž“ přišla zcela přirozená a zapojili se aktivně.
Druhá skupinka vyráběla na nadcházející velikonoční svátky výzdobu v podobě zajíčků. Skupinky se po chvilce prohodily. V závěru děvčata rozdala klientům linecké cukroví, které upekli jejich vrstevníci v oboru cukrář. Třešničkou byla píseň „Kaťuša“, kterou za skandování studentek, byla nucena zahrát a zazpívat jejich paní učitelka. Kdo si tuto píseň pamatoval ze školních lavic, připojil se…

Projekt Active Citizens
„Mysli globálně, jednej lokálně,“ je heslo, které provází koncept trvale udržitelného rozvoje od jeho vzniku koncem 20. století. Program Active Citizens na něj navazuje svou snahou zdůrazňovat a zpřítomňovat skutečnost, že žijeme v kultuře, ekonomicky i politicky provázeném světě, ve kterém jednání na lokální úrovni ovlivňuje životy na jiných místech planety.
Mírně upravené motto světového programu „Globálně propojeni, místně zapojeni“ usiluje v tomto smyslu o to, aby rostoucí propojení vedlo k pozitivním dopadům. Jinými slovy – usiluje o svět, ve kterém se lidé cítí zplnomocněni k tomu spolupracovat bezkonfliktně a efektivně s druhými na udržitelném rozvoji svých komunit, tedy míst, kde žijí.
Česká republika se rozhodla přenést program Active Citizens na půdu středních škol, protože došla k přesvědčení, že úzce souvisí s občanským vzděláváním a výchovou k demokracii. Podstatným důvodem je také to, že na českých školách stále do velké míry chybí prostor pro začlenění neformálního vzdělávání a školy často fungují jako uzavřené instituce bez většího propojení.
Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizujeme s organizací British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj školy jako centra komunitního života a tvorba nové metodiky. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době je do projektu zapojeno 14 středních škol z celé republiky. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví. V letech 2012-2014 byl projekt financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Motto Active Citizens:
„Myslím si, že hodně lidí říká, že něco nejde udělat, protože to nikdy ani nezkusili. Je to jenom záminka. Většina věcí i zdánlivě nemožných tvrdou prací dosáhnout lze. Myslím, že je to vůle, co lidem často schází.“ SIR NICHOLAS WINTON, britský makléř a zachránce židovských dětí.

21

Silvestrovské posezení v Písku

Poslední dopoledne roku 2015 jsme strávili společně v nově vybavené klubovně. Pro klienty bylo připraveno občerstvení – chlebíčky, slané pečivo, káva, čaj a nesmělo chybět víno na přípitek k symbolickému ukončení uplynulého roku. Do toho nového jsme si popřáli především pevné zdraví, klid, pohodu a životní optimismus.

  P1080991P1080988 P1080990P1080982 P1080984 P1080986

 

Silvestrovské posezení v Drhovli

Rok 2015 jsme v DS Drhovle zakončili 28. 12., a to společným odpolednem při hudbě a občerstvení. Zahrát na klávesy přišel starosta, pan Bláha a společně s klienty zpíval známé melodie. Velice dobré byly chlebíčky, a také cukroví, podávalo se nealko pivo, vánoční punč a káva. Jednoduše hezké odpoledne, kde se jedlo, pilo, hodovalo a tancovalo.

Silvestrovské posezení je vhodnou příležitostí jak pro setkání s rodinou a s přáteli, tak pro vyzvání k tanci….

Silvestrovské posezení 2 Silvestrovské posezení 1

Strom splněných přání s obchodním domem Tesco

Tesco

 

IMG_20151204_161314IMG_20151204_183902

V letošním roce se nám poprvé naskytla jedinečná možnost spolupráce s obchodním domem Tesco v rámci akce nazvané VÁNOČNÍ STROM PŘÁNÍ. Někteří klienti dostali možnost napsat si o drobný dárek. A tak se na stromě splněných přání v supermarketu Tesco objevila různá přání o všelijaké dárečky. Z části byly tužby plněny z řad zákazníků, z části přímo supermarketem.

23.12.2015 došlo k předávání dárků klientům a bylo velmi radostné, neboť nikdo nevěřil, že by se něco podobného mohlo stát. Avšak proč ne, vždyť sny se přece mají plnit o Vánocích!

Velmi obchodnímu domu Tesco děkujeme, především panu řediteli Jaromíru Jedličkovi a paní Kateřině Lapkové, že nám pomohli učinit vánoce pro naše klienty zase o něco krásnější….

P1080954P1080948P1080972P1050127 P1050138 P1050161 P1050151 P1080977