Sportovní hry

Díky letošnímu příznivému počasí jsme pro naše klienty mohli uspořádat sportovní hry již na začátku měsíce května. Takovéto slunné a teplé počasí totiž vybízí k delšímu pobytu venku. Soutěžilo se tradičně v 5 disciplínách – hod na medvěda, ruské kuželky, věšení prádla, navlékání korálků a v neposlední řadě skládání puzzle. Celé dopoledne probíhalo v příjemné soutěživé atmosféře. Odměnou pro vítěze byl diplom, medaile vyrobená v aktivizační dílně a malá drobnost v podobě hrnečku. Všichni zúčastnění strávili příjemné dopoledne na čerstvém vzduchu a ve chvilkách odpočinku sledovali ostatní soutěžící nebo se jen tak vyhřívali na slunci.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ KE DNI MATEK

Ku příležitosti dne matek k nám zavítaly děti ze ZŠ Mirotice. Pod vedením paní učitelky Pivoňkové odrecitovaly básničky a zazpívaly našim klientkám, ale i klientům několik lidových písní. Nechyběl ani tanec, při němž děti ukázaly, že pohyb jim rozhodně není cizí. Nutno podotknout, že děti při svých písničkách doprovázel p. Justich, který již s naším domovem spolupracuje. Z dětí vyzařoval obrovský elán, veselost a radost z pohybu. Tato úžasná atmosféra se přenesla i na publikum, které jejich výkony opakovaně odměnilo potleskem. Za toto milé vystoupení děti dostaly čerstvě upečené koláčky, které jsme pro ně v rámci aktivizační dílny připravili a nezapomněli jsme s občerstvením ani na naše klienty. Po ukončení programu dětí zábava dále pokračovala hudebním vystoupením pana Justicha. Každý si toto odpoledne užil ke své spokojenosti a odcházel v dobré náladě.

Výlet do zájezdního hostince U Jiskrů

Dnešní výlet nás zavedl do nedaleké Kbelnice, kam jsme byli pozváni do zájezdního hostince U Jiskrů. Klienti se velice dobře bavili u prostřené tabule. Pan majitel nás pohostil kávou a pravými českými buchtami. Všichni ocenili ochotu a vstřícnost personálu. Milovníci piva neodolali a s tímto zlatavým mokem si připili na zdraví. Společné fotografování udělalo tečku za vydařeným výletem a již se všichni těší, na další návštěvu.

Kosmetické odpoledne

Do pravidelných aktivizačních programů jsme pro klientky (ale v případě zájmu i pro klienty) zařadili kosmetické odpoledne. Tento čas věnujeme různým procedurám, na které naše klientky byly zvyklé, nebo které si chtějí nově vyzkoušet. Snažíme se, aby si přítomné dámy péči náležitě užily a cítily se co možná nejlépe.

Pálení čarodějnic v Drhovli

Pálení čarodějnic je v našem domově již tradicí. 28. dubna 2022 jsme na tuto tradici navázali a užili si čarodějnické odpoledne plné zábavy, muziky a opečených buřtíků jak se patří. Klienti nepodcenili přípravy na tuto událost a vyrobili čarodějnická mávátka, košťátka a nechyběla ani velká čarodějnice na oheň. Děkujeme kapele Osečanka za milý hudební doprovod a těšíme se na příštím sletu na viděnou.

Oslava Dne matek

Na druhou květnovou neděli připadá Den matek, který se v naší zemi začal zásluhou Alice Masarykové slavit v roce 1923. V tento den dávají děti maminkám květiny a často i dárky nebo přáníčka, která vlastnoručně vyrobí. Letos tento svátek vyšel na 8. května, a tak jsme se první květnový týden věnovali pečení lineckých srdíček k oslavě tohoto krásného svátku. V pátek jsme si při společné oslavě připomněli vznik a význam Dne matek, připili jsme si na zdraví všech maminek a každý z přítomných pak zavzpomínal právě na tu svou.