Josefovská zábava v Drhovli

Další kulturní akce tohoto roku bylo vystoupení heligonkářů ze Strakonic. Muzikanti přijeli ku příležitosti svátku Josefa, popřáli všem Pepíkům jen to nejlepší k jmeninám a zazpívali řadu známých písní na přání. Kapela hrála, klienti zpívali, tancovali, rozdávaly se koláčky, buchty, chlebíčky a jednohubky. K pití se podávala turecká káva a voda … více…

Oslava MDŽ v Drhovli

Mezinárodní den žen připadá v kalendáři na 8. března. Je to svátek, který u nás v domově s velkou oblibou oslavujeme. Tradiční karafiáty od nás spolu s osobní gratulací dostaly všechny klientky. O odpolední program se nám postaraly děti ze základní školy Čížová. Pro všechny zúčastněné připravily dlouhé pásmo veselých písniček, zahrály na flétničku, … více…

Oslava MDŽ v Písku

Tak, jako každý rok, i letos jsme ve společenském sále domova oslavili s našimi klientkami a klienty MDŽ. Přítomní byli v dobré náladě a za doprovodu Písecké čtyřky si zazpívali známé a oblíbené písničky. K dobré pohodě přispělo i pohoštění – minerálka, káva a borůvková bublanina, kterou klientky upekly v aktivizační dílně. Na závěr … více…

Pomoc Ukrajině

Domov pro seniory Světlo přispěl k organizované humanitární pomoci obětem válečného konfliktu na Ukrajině. Lůžkoviny, které byly v domově vyřazeny a měly být odepsány a ekologicky zlikvidovány, jsme předali zástupcům mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s, která pomáhá lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Lůžkoviny budou použity pro evakuované obyvatele, kteří přijdou do Písku, … více…

ZMĚNA CENÍKU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB OD 1.4.2022

1.3.2022 vstupuje v účinnost vyhláška č. 34/2022Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. úhradovou vyhlášku, kterou se stanoví ceny za jednotlivé úkony a služby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Ke stažení … více…