Květinový den v Písku

Dne 2.6.2016 jsme uspořádali pro klienty našeho domova květinový den. Jelikož toto roční období nabízí nepřebernou škálu barev a tvarů květů, připravily jsme si luční a zahradní kvítí a malé povídání o těchto krásách naší přírody. Mnohé z přítomných klientek  zavzpomínaly  na  zahrádky, které měly doma, vyprávěly nám o nich  … více…

Vystoupení skupiny Intrban v Písku

Dne 24.5. 2016  vystoupila v sále DS Písek skupina Intrband, která je u našich klientů velmi oblíbená. Pod vedením Ing. Jana Franců zahráli  posluchačům mnoho krásných melodií. Tak jako pokaždé, i tentokrát bylo vystoupení krásně a pečlivě připravené a nacvičené. V sále panovala mezi účastníky konzertu příjemná atmosféra a většina … více…

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE PÍSEK – UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ

Naši klienti mají velmi rádi zvířata a tak jsme oslovili Základní kynologickou organizaci Písek a požádali jejich předsedu pana Petra Kinkora o ukázku výcviku psů. Základní kynologická organizace Písek je dobrovolnou, neziskovou zájmovou organizací. Zabývá se výcvikem psů, ochranou psů a zabezpečuje propagaci jejich chovu a výcviku.Tato organizace napomáhá občanům … více…

CVIČME V RYTME S ING. JITKOU DUPALOVOU

Pohyb u starších lidí má nezastupitelný význam. Správně volená pohybová aktivita zpomaluje proces stárnutí a zvyšuje kvalitu života. Cvičení někdy neodstraní potíže klientů, ale mohou podstatně snížit jejich další rozvoj. Při cvičení vycházíme ze zachovalých funkcí organismu, posilujeme je a rozvíjíme. Cvičení zahajujeme dechovou gymnastikou s využitím horních končetin a cévní … více…

Přednáška PhDr. Jiřího Práška

Dne 18. 5. 2016 se v písecké pobočce Domova pro seniory Světlo uskutečnila přednáška PhDr. Jiřího Práška – ředitele Prácheňského muzea v Písku. Téma bylo již podle názvu velmi lákavé – Veselé historky písecké. Pan doktor téměř hodinu a půl hovořil o Písku a zmiňoval různé humorné historky z dob … více…