NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ V MAKOVĚ

Náš letošní první výlet po koronavirové epidemii vedl do Záchranné stanice živočichů v Makově. Stanice přijímá veškeré poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata a poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do přírody. V areálu stanice jsme si prohlédli 35 voliér s … více…

DRHOVLE – PRO NÁVŠTĚVY OD 22.6.2020

Od 22. 6. 2020 jsou povoleny návštěvy klientů Domova pro seniory Světlo při dodržení následujících opatření: návštěvní hodiny každý den od 13:00 hod. do 17:00 hod. vstup do budovy pouze hlavním vchodem při vstupu do budovy: povinné zakrytí úst a nosu vlastní rouškou dezinfekce obuvi a rukou změření tělesné teploty … více…

POUČENÍ PRO KLIENTY PŘI POBYTU MIMO ZAŘÍZENÍ OD 22.6.2020

Od 22.6.2020 jsou klientům povoleny vycházky i pobyty mimo Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek Klientům při opuštění domova doporučujeme: nahlásit recepční kam klient odchází a přibližný čas návratu nezdržovat se zbytečně v místech s vysokou koncentrací lidí nezdržovat se v blízkosti osob, které se zdržovaly v ohnisku nákazy, nebo se setkaly s lidmi, kteří … více…

PÍSEK – NÁVŠTĚVY OD 22.6.2020

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY Od 22.6.2020 jsou povoleny návštěvy klientů Domova pro seniory Světlo, pobočka Písek při dodržení následujících opatření: návštěvní hodiny: každý všední den od 08:00 hod. do 18:00 hod.     víkendy + svátky  od 09:00 do 18:00 hod. vstup do budovy:    pouze hlavním vchodem u jednoho klienta: návštěva dvě osoby … více…

Pečení bramboráků

„Vše je už zase při starém.“ Prohlásila jedna z klientek, která se zúčastnila odpoledního „vaření a pečení“. Má pravdu, neboť doba tří měsíců, kdy nás mimořádná opatření související s Covidem 19 uvěznila na pokojích, byla dlouhá a smutná. Nyní se však postupně dění v domově vrací do normálu a tak jsme z kraje … více…