Aktivizační činnosti

Nabídku volnočasových aktivit jednotlivých služeb a aktuálních kulturních akcí najdete po rozkliknutí jednotlivých sekcí.

Každý, kdo chce svůj volný čas v domově trávit aktivně, může využívat služby pravidelně otevřených dílen pro volnočasové aktivity. Ty zajišťují aktivizační pracovnice, které připravují a nabízejí program dle přání a možností našich klientů. Na běžné aktivizaci se podílí všichni pracovníci domova tím, že uživatele podporují v jejich stávajících schopnostech a dovednostech, nácviku koordinace a samostatnosti, adaptaci v novém prostředí a v udržování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

V aktivizačních dílnách, ve kterých se naši klienti pravidelně scházejí, jsou činnosti zaměřeny mj. na procvičování jemné motoriky. Pod vedením aktivizačních pracovnic zde klienti tvoří výrobky různými technikami, jako je háčkování, cupování, pletení, stříhání, lepení a šití z různých materiálů. Tyto výrobky slouží k výzdobě domova nebo jako dárky pro účinkují při různých akcích.

Klienti však mohou v dílně také příjemně strávit volný čas u šálku kávy či čaje, popovídáním s ostatními, nebo při poslechu písniček. Snažíme se o individuální přístup a také o aktivizaci imobliních klientů, které aktivizační pracovnice pravidelně navštěvují na pokojích.

V rámci aktivizace také pravidelně probíhá skupinové cvičení s hudbou, procvičování paměti a smyslů. Uživatelé mají k dispozici knihovnu, pravidelné bohoslužby, kroužek vaření, skupinové čtení a přednášky na různá témata.

foto3 foto4 foto2 1

 

Comments are closed