Pomoc Ukrajině

Domov pro seniory Světlo přispěl k organizované humanitární pomoci obětem válečného konfliktu na Ukrajině.

Lůžkoviny, které byly v domově vyřazeny a měly být odepsány a ekologicky zlikvidovány, jsme předali zástupcům mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s, která pomáhá lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Lůžkoviny budou použity pro evakuované obyvatele, kteří přijdou do Písku, část lůžkovin bude přepravena přímo na Ukrajinu.

Vyjadřujeme společně naši solidaritu a podporu ukrajinským obyvatelům. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci.

Děkujeme všem koordinátorům a dobrovolníkům z kontaktního centra ADRA Písek za jejich aktivitu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed