Návštěva výstavy ručních prací ve Strakonicích

Již tradičně jsme do plánu akcí na měsíc říjen zahrnuli účast na prodejní výstavě ručních prací v domově pro seniory při Městském ústavu sociálních služeb ve Strakonicích. Na výstavě jsme se jako Domov pro seniory Světlo aktivně podíleli poskytnutím výrobků z aktivizačních dílen. Výstava se zúčastněným klientům i doprovodu velmi líbila. Načerpali jsme zde spoustu nových nápadů a inspirací a nakoupili si i drobné výrobky, které se nám zalíbily.

Bookmark the permalink.

Comments are closed