Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky

Obyvatelé Záhoří u Písku si výstavou k 100. výročí vzniku Československa připomněli zakládání svých dosud fungujících organizací, jako jsou hasiči, svaz žen, starými fotografiemi návštěvníkům přiblížili chod vesnice, starou školu, platné bankovky, dokumenty a předměty z této doby.

Domov Světlo byl na tuto výstavu pozván vedením místní radnice a nešlo jinak, než tuto možnost využít. O účast byl zájem ze strany klientů, kteří ze Záhoří nebo blízkého okolí pocházeli. I když do sálu, kde se výstava konala, nebyl bezbariérový přístup, nebylo to pro klienty na invalidních vozících překážka.

Pan starosta pronesl úvodní slovo na začátku výstavy a celou dobu nás provázel a hovořil ke konkrétnímu vystavovanému materiálu. Bylo to zajímavé a poučné pro nás, kdo tuto dobu nezažil, pro klienty vzpomínka na dobu jejich dětství nebo rodičů ještě více emotivní.

Na závěr výstavy jsme svým příspěvkem do návštěvní knihy poděkovali a ocenili práci, kterou výstava a její příprava všem zúčastněným dala.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed