Výlet k hasičům

Ve čtvrtek 26.07.2018 jsme s klienty vyjeli na exkurzi k Hasičům do nedalekých Strakonic. Čekala nás prohlídka vozového parku a ukázka slaňování profesionálních hasičů. Velitel hasičského záchranného sboru nám nechal předvést vysouvání plošiny a na konci exkurze nám na rozloučenou zahoukali. Všem se nám výlet líbil a slíbili jsme si, že se za rok určitě zase setkáme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed