Výlet do Mačkova

Přinášíme Vám fotografie z výletu našich seniorů do Blatné a Mačkova, který se uskutečnil 19. května 2011. Krásné počasí nám přálo a program byl opravdu bohatý. Touto cestou děkujeme také panu řediteli blatenského domova panu Kroupovi a sociální pracovnici mačkovského domova Petra paní Otčenáškové za velmi laskavý a ochotný přístup.

Bookmark the permalink.

Comments are closed