Sportovní hry

Klienti našeho domova se v hojném počtu zúčastnili dalšího ročníku sportovních her, které pro ně každoročně připravují naše aktivizační pracovnice. Počasí nám přálo, proto se vše odehrávalo v zámecké zahradě. Klienti byli rozděleni do pětičlenných družstev, která soutěžila v těchto disciplínách: paměťový test – skládačky, proplétání šňůrek – uzlování, hod míčkem na cíl, kuželky a holandský biliár. Po obědové pauze bylo vyhlášení výsledků a předávání vlastnoručně vyrobených medailí a diplomů. Celé dopoledne probíhalo v soutěživém duchu a příjemné atmosféře.

Bookmark the permalink.

Comments are closed