Sportovní hry ve Strakonicích

Dne 20. září 2018 jsme se zúčastnili Sportovních her seniorů pořádaných MěÚSS , Domovem pro seniory Rybniční ve Strakonicích.

Při slavnostním zahájení jsme se všichni těšili na uvítací taneček, který si pro nás každoročně připravují.

Po menším občerstvení jsme se přesunuli na soutěžení. Soutěžilo se v 10 disciplínách (motání provázku, hod míčkem, kuželky, skládání sirek….atd).

Naše družstvo si vybojovalo krásné 6. místo (z osmi).

Domů jsme odjížděli s veselou náladou, cenami útěchy a pozváním na příští ročník.

Bookmark the permalink.

Comments are closed