Sportovní hry v Drhovli

Dne 23.května se v našem domově uskutečnily sportovní hry. Počasí nám přálo, takže se mohlo sportovat venku na zahradě. Soutěžilo se celkem v šesti disciplínách a klienti si mohli vybrat, jaké discilplíny se chtějí zúčastnit. Nejlepší soutěžící dostal diplom a  zlatou medaili. Byla udělena i cena za Největšího sportovního ducha. Během sportování bylo připraveno i malé pohoštění.

Bookmark the permalink.

Comments are closed