Sportovní dopoledne v Drhovli

Nový týden jsme v Drhovli zahájili ve sportovním duchu. Celé dopoledne klienti plnili soutěžní úkoly na různých stanovištích, např. hod na kuželky, šipky ale i věšení prádla na čas. Každý se snažil podat co nejlepší možný výkon, nechybělo přátelské povzbuzování a soutěživý duch. Absolutními vítězi se po sečtení všech disciplín stali: 1. místo – Ing. Václav Královec, 2. místo – Jarmila Vrbová, 3. místo – Blažena Svobodová. Odpoledne proběhlo slavnostní předání diplomů a malých pozorností vítězům, probrali jsme umístění hráčů podle jednotlivých disciplín a už teď se společně s klienty těšíme na další soutěžní klání.

Bookmark the permalink.

Comments are closed