SMYSLOVÁ AKTIVIZACE V DRHOVLI

Zaměstnanci v Domově pro seniory Světlo v Drhovli se zapojili do vzdělávání v oblasti Smyslové aktivizace. Jednalo se o tříměsíční vzdělávací kurz pod vedením zkušené lektorky Mgr. Renáty Vácové. Osvědčení jsme však nedostali zadarmo, neboť záviselo na správném vypracování testu a také odevzdání tří prací smyslové aktivizace s našimi klienty – jedné individuální a dvou skupinových. Tyto práce hodnotila Ing. Bc. Hana Vojtová zakladatelka smyslové aktivizace v České republice.

Koncept Smyslové aktivizace je zvláště vhodný pro velmi staré osoby a také pro osoby s onemocněním demencí. Smyslová aktivizace osloví smysly člověka, které jsou klíčem k jejich schopnostem. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní. Prostřednictvím těchto podnětů znovu vyvoláme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří.

Aktivizace probíhá ve skupině, nebo individuálně. Například právě ve fázi přizpůsobování se přechodu „z domova“ do péče zařízení je individuální aktivizace zvláště vhodná a tento přechod usnadňuje. Cílem je udělat malý kousek domova v novém prostředí. Pro to, aby mohl člověk přijmout život v novém prostředí, je zvláště důležité vnímat jeho životní a společenské prostředí, pracovat s biografií, pozorně, citlivě a s láskou doprovázet. Může to být smích, dotyk, rozhovor, pohled, gesto, slovo … „kousek lásky“.

Smyslová aktivizace se také stává součástí běžné ošetřovatelské péče prostřednictvím pečovatelů, tedy těch, kteří jsou stále nablízku. Je důležité, aby právě pečovatelé uměli vědomě podpořit seniora ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuje.

(zdroj:https://www.smyslovaaktivizace.cz/index.php/o-konceptu/93-koncept-smyslove-aktivizace)

Pevně věřím, že se smyslová aktivizace v našem domově skvěle ujme.

Bc. Lenka Keclíková, sociální pracovnice

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed