Setkání nejstarších obyvatel Písku

Tři klientky Domova pro seniory Světlo, pobočka Písek se dne 5.10.2019 zúčastnily posezení uspořádané na počest nejstarších obyvatel města Písku. Paní starostka všechny přítomné v Kulturním domě nejprve přivítala, popřála jim zdraví, štěstí, lásku a životní optimismus a vyzvala je, aby si náležitě užili připravený kulturní program a bohaté občerstvení. Jednalo se o velmi příjemné setkání, za které patří Městu Písek velké poděkování.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed