Přednáška doc. Ing. Josefa Šnejdara v Písku

Dne 6.2.2019 uspořádal doc. Ing. Josef Šnejdar pro naše klienty v DS Světlo, pobočka Písek velmi poutavou přednášku o svém životě, práci ve stavitelství a o přestavbě Národního divadla, která se uskutečnila pod jeho vedením. Přednáška byla o doplněna úryvky z knih, které za svou kariéru napsal. Nechyběly ani ukázky ocenění, včetně Řádu práce. Byla zde přítomna i dcera s manželem. Ti přinesli a nabízeli k nahlédnutí všechny materiály související s životem i pracovní kariérou přednášejícího. Všichni jsme obdivovali řečnické umění pana docenta, i to jak dokázal zaujmout všechny přítomné.

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed