Pohádková babička

Do projektu „POHÁDKOVÁ BABIČKA“ se zapojily dvě naše dvě klientky. Celý život měly  k dětem blízko, jedna jako paní učitelka na prvním stupni základní školy, druhá jako matka čtyř dětí.

První návštěva byla plná očekávání, jak ze strany dětiček, tak i ze strany naší pohádkové babičky. Děti sedící na lavičkách „babičku“ srdečně uvítaly a pak už jen tiše poslouchaly. Některé sice pozornost neudržely po celou dobu, ale vzájemné propojení mezi nimi a babičkou bylo okouzlující. „Děti, víte, jak ten vlk vyje?“ a všechny děti se všechny pustily do vytí… Naše pohádková „babička“ byla prostě kouzelná.

Když jsme se s dětmi loučily, přišly si k „babičce“ pro sladkou pozornost a každé z dětí ji pohladilo – po vlasech, po ruce, po tváři… „Babička“ byla velmi dojatá a slíbila dětem, že za krátký čas přijde zase.

Toto čtení je realizováno v rámci mezigeneračního setkávání dětí a seniorů, které má v našem domově velký úspěch.Věříme, že i „pohádková babička“ si v srdcích dětí najde své místečko.

Bookmark the permalink.

Comments are closed