Podpora Nadace pro transplantaci kostní dřeně

Již tradičně se náš domov zapojil do akce, kterou pořádá každoročně – letos již po čtrnácté – Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Jedná se o vánoční jarmark ve Strakonicích, na kterém jsou prodávany výrobky (sponzorské dary) s vánoční tématikou z různých organizací. Výtěžek je v plném rozsahu poukázán ve prospěch nadace. Jsme velmi rádi, že i my můžeme být nápomocni dobré věci.
Bookmark the permalink.

Comments are closed