Poděkování Nadaci ČEZ

Domov pro seniory Světlo děkuje za poskytnutí finančního daru Nadaci ČEZ, který byl zaslán v rámci projektu s názvem „Krizová pomoc 2020 – KORONAVIR – nákup pomůcek“.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed