Poděkování

Domov pro seniory Světlo děkuje paní Trejlové Kateřině za roušky, které domovu věnovala. Velmi si této pomoci vážíme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed