OSLAVA MDŽ V DRHOVLI

Dne 8.3. 2019 se v Domově pro seniory Světlo v Drhovli již tradičně slavil svátek MDŽ. Děkujeme paní učitelce Petře Novotné a dětem z 1.C ZŠ F. L. Čelakovského ze Strakonic za pásmo písniček a básniček, které si pro nás připravily. Zahrály na hudební nástroje a potěšily divadelním představením pohádky „O Koblížkovi“. Všem přivezly mnoho vlastnoručně vyrobených dárků. Nebyl by to svátek MDŽ, kdyby chyběla květina. Ani tentokrát se na žádnou klientku nezapomnělo, všechny dostaly krásný fialový karafiát, ze kterého měly velkou radost.

Bookmark the permalink.

Comments are closed