Oslava ke Dni matek v Písku

2.5.  2018 jsme se sešli na oslavu ke Dni matek. Přišly nás navštívit děti ze ZŠ J. Husa s připraveným  pásmem písniček a básniček. Pod vedením vychovatelky pí. Prčíkové, která hrála na kytaru, děti předvedly, co se naučily. Na závěr si děti obkreslily ruce našich klientů a klientek a v rámci příští návštěvy nám přinesou ukázat, co z obrysů vytvoří…

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed