Návštěva MŠ Mirotice s předáním dárku

Několik klientů našeho domova dnes navštívilo třídu předškoláků v MŠ v Miroticích. Děti si pro naše klienty připravily krásné hudební, taneční i recitační vystoupení. Klienti byli velice potěšeni a na oplátku pro všechny dětičky přichystali překvapení v podobě čapí rodinky. Čápata byla dětem předána jednotlivě a každý si je dle své fantazie může sám dokreslit.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed