Čtení Starého a Nového zákona v Drhovli

Čtení Starého a Nového zákona v Drhovli

Bible1 Bible2

Když naši klienti projevili přání o předčítání biblických příběhů, bylo jim to umožněno prostřednictvím aktivizační pracovnice Kláry Vosykové. Klientům postupně předčítala kapitoly  Starého a Nového zákona. Čtení příběhů přitahovalo stále větší část posluchačů a není divu, protože Bible je nejrozšířenější knihou na světě a je žánrově velmi pestrá. Pro věřící představuje Bible zdroj víry. Pro ostatní je souborem historických a literárních textů. V každém případě má čtenář volbu výběru.

Poté, co se „naše Klárka“ (jak ji většina klientů důvěrně oslovuje) rozhodla ukončit práci v domově, přáli si klienti ve čtení dále pokračovat. Proto se Klárka nabídla, že do domova bude nadále ve svém volném čase dojíždět a ve společném čtení s klienty pokračovat.

Dnešní den 13. 4. 2016 byl jako malovaný. Svítilo sluníčko a lavičky v našem rozlehlém areálu vybízely k příjemnému posezení. I přesto, že se občas sluníčko  schovalo za mraky,  usedla Klárka venku společně se svými posluchači, kteří byli mnozí zachumlaní v dece, ale spokojení. Podávala se káva, limonáda a čaj. Bylo to příjemně strávené odpoledne v jarně se probouzející přírodě a „naše Klárka“ četla klientům letité moudrosti biblických příběhů .

Bible3 Bible4 Bible5

Bookmark the permalink.

Comments are closed