FOLKOVÉ DUO PŘIMĚŘENĚ V DRHOVLI

     Nejprve bych se zastavila nad tím, co to vlastně folk je. Folk je hudebním žánrem, jenž má své kořeny v anglosaských zemích. Slovo jako takové znamená v angličtině lid, respektive anglosaskou lidovou píseň, v níž je kladen důraz na myšlenky a emoce v textech, většinou formu osobní zpovědi či výpovědi. Z toho vyplývá, že při interpretaci hudebního díla je velmi důležitý člověk, tedy zpěvák, který je zprostředkovatelem mezi skladatelem a posluchačem. Většinu písní tohoto žánru si folkový zpěvák píše sám.
Zmíněný žánr v našem domově mohli slyšet klienti právě dnešní dopoledne. Bylo to další neobyčejné dopoledne, které našim klientům zprostředkovala Mgr. Lenka Kubelková, která vyučuje na strakonickém gymnáziu a Mgr. Marek Tyle, profesor matematiky a fyziky na píseckém gymnáziu. Pan Tyle hraje na elektrickou kytaru s použitím elektrického zesilovače tzv. komba a doprovází zpěvem paní Kubelkovou, která zajišťuje zpěv, ale i hudební doprovod převážně na perkusní nástroje, které každý z nás zná již od pradávna. Jsou jimi například cabasy, tamburíny s rolničkami, clavesy či shakery, což jsou nám známá „chrastící vajíčka“. Paní Kubelková rozdala tyto nástroje mezi klienty, kteří se tak s nadšením zapojili do hudebního doprovodu. Zazněly písně lidové jako „Ó hřebíčku zahradnický, Cestáři, Když jsem já šel tou Putimskou branou, Široký, hluboký, K Budějicům cesta a To ta helpa“. Byly to písně, které klienti znají a tak si je společně s duem pobrukovali. Duo Přiměřeně dalo našim klientům možnost zpívat tzv. „doprovodné vokály“.
Vystoupení bylo zároveň spojeno s našimi pravidelnými měsíčními narozeninovými dny, kdy speciálně oslavencům byla zazpívána kánonová přací píseň „Teď se napijem“. Při kánonu je velmi důležitý rytmus, tempo, melodika a harmonizace, i při této písni se naši obyvatelé domova zapojili. Ve všech písních bylo vidět, že Lenka a Marek dali notovému zápisu svou duši. V písních se objevil laskavý humor, vkusná legrace, či jen radost ze života, jednoduše vlídný a laskavý pohled na svět okolo nás, pohled podaný s velkým šarmem a osobním nadhledem obou účinkujících.Duo nejenže zpívalo, ale připravilo pro naše klienty i soutěž hudebních hádanek, kdy paní Zelenková vyhrála krásný tunelový šátek a paní Šlemendová dostala dárek v podobě magnetky za správnou odpověď písničky „Samodruha“. Dárky věnovala duu sestra paní Lenky z obchůdku z Hoštic u Volyně. A závěr vystoupení byl v podání lidových písní „Na tú svatú Katerinu, Tancuj, tancuj, vykrúcaj.“
Dovoluji si poděkovat Folkovému duu Přiměřeně, které vystoupilo bez nároku na honorář, jejich výkon byl jakousi životní záležitostí, výpovědí, ale i hudby a zpěvu, který se stal pro posluchače v domově zážitkem, ale i odpočinkem od všedního života. Došlo k zprostředkování upřímné a srdeční hudby, setkání s možností potkat lidi, kterým nejsou cizí vřelé mezilidské vztahy…

Kvízová otázka: Víte, co je to kánon v hudbě? (odpověď naleznete níže)

13662114_275427746150155_8481333464729553361_o 13669544_275427576150172_3282364960388863654_o 13679913_275427742816822_6457650853693914458_o 13680342_275428402816756_5608013409091025844_o 13693043_275428356150094_5609849247510920794_o 13701061_275427729483490_3194471349690130887_o 13708193_275428656150064_3080109045770581899_o 13717261_275427829483480_9210089739214206490_o 13719555_275428122816784_5543813900947919050_o 13731984_275429012816695_2287201281401014995_o 13735095_275427579483505_3006391590504801731_o 13737553_275428269483436_5379529374744065878_o 13765922_275429339483329_4102852877760840611_o

Odpověď: Kánon je skladba, založená na principu imitace (napodobení), spočívá v opakování dalšími hlasy, opakování se provádí s určitým zpožděním, např.o čtyři nebo osm taktů.

Martina Zachatová, aktivizační pracovnice

POOTAVŠTÍ TRUBAČI STRAKONICE

3

Už jste byli někdy na mysliveckém honu? Že ne? Tak to jste přišli o nevšední zážitek, který klientům našeho domova byl umožněn díky Pootavským trubačům ze Strakonic. Zvuk borlice, lesnice a parforsního rohu s přelaďovacím ventilem B/Es, nás provázel od začátku virtuálního honu až do jeho konce. Zazněla lovecká návěští, povely, pozdravy, fanfáry, hlaholy a pochody.

Soubor Pootavští trubači vznikl v roce 2011. Troubením dodává tu pravou atmosféru při skládání zkoušek mysliveckých adeptů, začátku honu, ale též při vytrubování tradiční Hubertské mše.

Dozvěděli jsme se, že návěští a povelů je celkem 39 a patří sem například: „Pozor, pojď sem. Začínáme vesele, jako dobří přátelé. Flintu sobě přichystej, na povely pozor dej!“ Pozdravů a fanfár je 7 a zahrnuje: „Lovu zdar“, všeobecné vítání: „Vítáme Vás, vítáme Vás, nu opravdu srdečně vítáme Vás!“, loučení aj. Hlaholů je 11 a vytrubuje se jím známý hlahol: „Halali“, ale také sem patří všeobecné vítání a slavnostní fanfára. Nyní již také víme, kdo byl sv. Hubert., že je symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti, patronem lovu a ochrany zvěře, tradic a mysliveckých obyčejů.

A proč vlastně vzniklo troubení? Naši předkové lovili kolektivně a tak nastala potřeba se dorozumívat. Hlas již nestačil, přišlo se na to, že se dá zvuk vyloudit z ulity mušle či dutého tuřího roku. Postupem doby se troubení a rohy zdokonalovaly až do dnešní podoby. Lovecké troubení u nás bylo povýšeno až do královského svatovítského pokladu na Pražském hradě, kde jsou uloženy lovecké rohy, které používal Otec vlasti Karel IV.

Také víme, že trubači nosí borlici zavěšenou na řemínku přes levé rameno na pravém boku. Zároveň i postoj trubače je tradiční. Před troubením drží trubač borlici v pravé ruce, roztrubem opřenou o pravý bok a levá ruka je připažena. Nohy má trubač vždy mírně rozkročené a roztrub borlice směřuje šikmo vzhůru doprava, pokud trubač nemá pušku, levá ruka je opřena v bok, klobouk se při troubení ponechává na hlavě.

Troubení je jedním z nejkrásnějších a nejcennějších zvyků myslivců. Lovecká hudba a troubení k myslivosti neodmyslitelně patří, neboť dokreslují tu pravou atmosféru honu a lovecké tradice by bez vytrubování byly pouze poloviční. Trubačů si vždy všude váží, stejně i tak naši klienti je ocenili potleskem.

Celé vystoupení bylo proloženo slovem moderátorky, která nám podrobně popsala, kdy se jednotlivé vytrubování používá. Naši klienti se pohodlně usadili a zaposlouchali se do loveckého vytrubování. V prostorách zámku se tak rozléhala hudba, která je velmi neobvyklá, ale natolik upoutá pozornost, že při zaznění prvních tónů nám přebíhal mráz po zádech.

Chtěli bychom velmi poděkovat našim vzácným hostům Pootavským trubačům, kteří zatroubili našim klientům bez nároku na honorář a připravili jim tak jedno neobyčejné zážitkové odpoledne.  „Lovu zdar!“

 Kvízová otázka: Víte, jakému panovníkovi se říkalo „Otec vlasti?“ (Odpověď naleznete níže pod textem)

  1 2

  Odpověď na kvízovou otázku: Karel IV.

13667934_271650663194530_7856586797105444307_o 13667960_271650953194501_8477243848005707308_o 13668011_271651323194464_1631187169750781636_o 13668788_271650599861203_8795186997084487430_o 13668899_271651339861129_6338810681874222206_o 13669386_271650706527859_1127536733142283665_o 13698010_271650726527857_2387614654487569518_o 13698046_271650703194526_302917089032525132_o 13698100_271650853194511_6566168440986233783_o 13698211_271650563194540_7607611530406664910_o 13701150_271650899861173_5651283875328606373_o          13708168_271650659861197_7554594913557772630_o

Písek – ukázka dravců, sov a papoušků spojená s přednáškou

Dne 30.6.2016 prožili naši klienti hezké a neobvyklé odpoledne v zahradě našeho domova. Spolu se svými svěřenci nás navštívil odborník na  chov  ptáků, který se této činnosti věnuje již  mnoho let. Svou návštěvu oživil přednáškou a ukázkou papoušků, sov a dravců. Klienti si mohli ptáky pohladit, případně si některého vzít na rameno a vyfotit se s ním. Své vystoupení zakončil několika malými kouzly, při nichž mu asistovalo publikum.

 Všem se odpoledne moc líbilo a ještě druhý den  se vedly živé diskuze.

     P1090706 P1090707P1090708 P1090711    P1090714P1090721 P1090723 P1090727  P1090728 P1090733 P1090719P1090741 P1090745 P1090730P1090747 P1090749 P1090750P1090720 P1090753 P1090754 P1090762 P1090766 P1090768   P1090773 P1090774 P1090789 P1090794P1090770P1090771

DR. PETR VELETA – TANEČNÍ TERAPIE V DRHOVLI 30.6.2016

Tanec byl, a vždy bude, neodmyslitelnou součástí lidské kultury. Dříve se pomocí tance (a pohybu obecně) prováděly různé rituální obřady – ať už šlo o zahánění zlých duchů nebo přivolávání deště. Postupem času se tanec stále častěji měnil k prosté zábavě. Tanec, tak jak jej dnes známe, vznikal v průběhu 19. století, kdy se lidé chtěli bavit.  Začaly se objevovat taneční orchestry a taneční sály, kde se nejvíce tančily párové tance jako polka a valčík.

V dnešní době už ale tanec nevnímáme jako pouhou zábavu. Tanec se stal uměním i soutěžní disciplínou a v neposlední řadě i terapeutickým prvkem.

Dalo by se říci, že tanec je jakýsi náš společný jazyk, který nás dokáže spojit a díky němuž dokážeme překlenout různé bariéry,

Do našeho domova přijal pozvání Dr. Petr Veleta M.A., sólista baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě,  Hudebního divadla v Karlíně a šéf baletu a choreograf v divadle v Olomouci, který pořádá taneční a pohybové terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením. Provádí ji v rámci programů České alzheimerovské společnosti, Gerontologického centra v Praze.

Téměř každý člověk má rád příjemnou, radostnou a veselou atmosféru, rád chodí do společnosti, rád se baví. Při výukové metodě se používá příjemná hudba, jednoduché taneční pohyby. Příjemná, vlídná, uctivá a veselá atmosféra hodiny působí na všechny účastníky velmi pozitivně. Je to metoda psychické i fyzické aktivizace. Jednoduchými a přirozenými pohyby se procvičí jednotlivé části těla.

Důležitou fází každého terapeutického sezení je počáteční navození klidu a důvěry mezi terapeutem a klientem. Pan Veleta usadil naše klienty do kruhu, s každým se seznámil a za zvuků hudby vedl jednoduchou rozcvičku.

Následoval individuální tanec s klienty. Každého zvlášť dovedl, nebo dovezl, na taneční parket. Nakonec tančili všichni, chodící i na vozíčku.

 Pro každého byl zvolen takový druh tance, který mu byl příjemný. Ženy se staly dámami a muži elegány. Pan Veleta klienty ubezpečil, že je bude držet a v žádném případě nepustí. A klientky šly jedna za druhou a druhá za třetí a všichni byli rozesmátí. Tanec v podání mistra splnil naše očekávání, rozjasnil nejednu tvář. Byly zapomenuty i kompenzační pomůcky – vězte, že bez nich se tančí lépe.

Pan Veleta neopomněl na zapojení personálu a mužské části klientů. Tančily se country tance, zpívalo se… V závěru nám pan Veleta zatancoval svižný maďarský tanec čardáš a předvedl nám tak své taneční umění.

Co všechno tanec dokáže? Zlepšuje pohyblivost, dýchání, má příznivý vliv na krevní oběh a emocionální prožitky. Zvyšuje sociální integraci, pomocí tance neverbálně komunikujeme.

Dokonce slavíme i „ Mezinárodní den tance“. Víte s jakým datem je spojen? (Odpověď naleznete níže pod článkem).

Tak tedy: „Protančeme se společně létem“.

13502568_265488787144051_1858551542153880596_o  13517513_265488527144077_3733424717617932014_o 13522721_265487690477494_2267011571425585947_o 13528063_265487740477489_7798119379414621920_o 13528459_265487423810854_7957910768583539456_o  13558734_265487887144141_1189967267025903383_o 13559002_265488070477456_891140776263753581_o 13559007_265487060477557_7099047703385664545_o 13581926_265488650477398_3801151873797637906_o 13582115_265488043810792_1318406174059113729_o 13585004_265488750477388_8671365125059259638_o 13585109_265488820477381_3794453357012477868_o13516211_265488200477443_7510550492839882760_n13537585_265487937144136_4878508904052703251_n

Opověď: Mezinárodní den tance se slaví 29. dubna.

ORIENT DANCE STRAKONICE A ORIENT DANCE IBRAHIM V DRHOVLI 30.7.2016

Magické umění spojené se zdravým pohybem a krásou tanečních prvků, vyzdvihuje ženskost, posiluje zádové svaly, prokrvuje celé tělo, zlepšuje pohyblivosti kloubů a celkově posiluje fyzickou i psychickou kondici. Víte čím je toho všeho možno docílit? Že ne? Ráda se s vámi podělím o toto „tajemství“, které se nazývá orientální tanec. Výzkumy potvrzují, že tento druh tance má léčivé účinky na organismus, povzbuzuje zdravé sebevědomí každé ženy. Ta může být silná, štíhlá či plnoštíhlá, tanec vypadá krásně a ladně.

Zázrak v podobě orientálních tanců mohli naši klienti vidět v podání taneční skupiny Orient Dance Strakonice a Orient Dance Ibrahim, která byla založena před šesti lety. Tanečnice měly na sobě krásné dlouhé různobarevné sukně, přes které měly šátek s našitými penízky. Vrchní díl tvořil top s našitými penízky, korálky a flitry, na čele měly umístěné tzv. bindi.

Vystoupení čtyř tanečnic bylo strhující a lákalo pohledy všech. Nejvíce zaujaly vlnící se boky a bříško, s nímž se provádí osmičky, kroužky či třasy – takzvané shimmy. Na to, jakým způsobem budou tanečnice pracovat s horní částí těla, neexistují žádná pravidla. Každá tedy volila vlastní stylizaci pro pohyb paží, od krouživých pohybů zápěstí, přes vlny, po statické držení. Nejčastěji se objevovaly ladné baletní paže nebo vedení paží z latinskoamerických tanců, ale také jsme viděli drop (což je akcent pohybu boků dolů) nebo hip (což je akcent pohybu směrem nahoru) či rolování.

Tímto bych chtěla poděkovat skupině orientálních tanců – Orient Dance Strakonice a Orient Dance Ibrahim, která bez nároku na honorář připravila našim klientům zajímavý a nevšední zážitek, zároveň děkuji za pozitivní náladu a vaše úsměvy. Budeme se těšit zase někdy příště…

Kvíz: Víte, co je to bindi? (odpověď naleznete níže)

13558804_265490053810591_9004545115124012835_o 13559177_265490320477231_8215695332234656365_o 13559187_265490520477211_4912783654495917455_o 13580566_265490620477201_9202034431581042420_o 13584617_265489977143932_1764901290966305574_o 13584946_265490243810572_874186083252905368_o

                                 Odpověď: Bindi je ozdoba čela vdaných žen v Indii.

Turnaj v kuželkách a pétanque v G-centru v Táboře

Ve čtvrtek 16. června jsme přijali pozvání na turnaj v kuželkách a pétanque, který se konal v  G-centru v Táboře. Rozhodli jsme se pro účast týmu složeného z klientů domova se zvláštním režimem. Vyjeli jsme s nadšením brzy ráno, abychom si náležitě užili  cestu a zároveň přijeli včas. Soutěžní klání probíhalo na zahradě domova a tak jsme si užívali hezkého počasí. Po zahájení vypuklo soutěžení a my jsme bojovali s velkým nadšením. Sledovali jsme herní strategii ostatních soutěžících. Konkurence byla veliká. Dařilo se nám v kuželkách, ale nejlépe se nám hrál pétanque. Nakonec se naše družstvo umístilo na krásném 3. místě právě v pétanque. Celkem soutěžilo 12 družstev a my měli velkou radost, že jsme tak úspěšně reprezentovali Domov pro seniory Světlo. Ocenili jsme i výborné pohoštění a  živou hudbu se kterou jsme si mohli zazpívali. V odpoledních hodinách jsme se s pocitem spokojenosti vydali na zpáteční cestu domů.

2 3 41 5

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V DRHOVLI S ACTIVE CITIZENS

Již od rána bylo vidět, že konečně začalo tolik vytoužené léto. V našem zámeckém parku sluníčko vykukovalo nad mohutnými korunami stromů a den byl přímo stvořený k posezení venku. Hned po snídani většina klientů směřovala právě do zmíněných prostor, kde usedli na lavičky umístěné do půlkruhu a netrpělivě očekávali studentky ze Střední školy a Jazykové školy s právem státní zkoušky z Volyně.
Dnes si pro naše klienty studentky v rámci programu Active Citizens připravily sportovní dopoledne plné zábavných her a zážitků. Nejprve nás moderátorka z řad studentek seznámila s průběhem her, s čím studentky klientům pomohou, ale i s tím, co se od našich klientů očekává. Byla tak vytvořena 4 družstva – modré, žluté, zelené a červené po 4 soutěžících, doplněné z řad studentek. Ty si vzaly za úkol klienty podporovat, pomáhat, popovézt, ale i dodávat potřebný adrenalin, s kterým je sport neodmyslitelně spjat. A tak jsme mohli sledovat nádhernou symbiózu dvou generací.
První disciplína byla zaměřena na optické klamy. Což znamená, že vnímáme nesprávně určitý obrázek, který nám mozek zobrazí jinak, než jak ve skutečnosti vypadá. Dochází tak k optické iluzi. Optické klamy se zdají být výdobytkem dnešní doby, jsou však naší součástí již po celou řadu století. Týmy byly vždy soudržné, pokud si člen týmu nebyl zcela jist, doplnit ho člen další.
Druhou disciplínou bylo hledání předmětů jako tužka, blok, kreditní karta a klíč v hladké mouce, bylo zaměřeno na hmat. Klienti měli za úkol uhodnout, který z uvedených předmětů se ukrývá pod vrstvou mouky. Nutno dodat, že některé předměty bylo opravdu těžké rozeznat I zde si obě generace pomáhaly. V souvislosti se zdravou soutěživostí docházelo ke splynutí obou soutěžících generací.
Třetí disciplína byla zaměřena na optickou pozornost a diferenciaci – „Co leželo na stole?“ Klienti si měli zapamatovat předměty jako plyšového medvídka, lžíci, sponu do vlasů, mince. Na 30 sekund byly předměty odkryty a následně pak vše zahalila papírová krabice. A teprve tehdy začal paměťový souboj, co to vlastně pod krabicí je schováno? Ale i s tímto si týmy dovedly poradit. Co jeden soutěžící nevěděl, doplnil další.
Čtvrtá disciplína byla zaměřená na motoriku ruky a pohybovou koordinaci. Každý člen týmu měl minimálně tři pokusy v hodu šipkami. Body byly připisovány za zásah do terče. Samozřejmě pokud se to někomu nepovedlo, porota přivřela oči a člen týmu si mohl své skóre opravit.
Pátá disciplína byla zaměřena opět na pohybovou koordinaci, motoriku ruky a samozřejmě zručnost. Zde byl položen metr na zem, soutěžící měli za úkol dohodit co nejdále. Výsledky se pečlivě zaznamenávaly, míry zapisovaly a soutěžící se pečlivě snažili.
Šestá disciplína se zaměřením na pohybovou koordinaci a koordinaci oka a ruky, kladla soutěžícím za úkol házet banbingtonovým míčkem do prostoru. Tato disciplína se možná jeví jako jednoduchá, ale vzhledem k tomu, že zmíněný míček je velmi lehký, foukal mírný větřík, který míček zanášel, byl to úkol vskutku složitý. I tato soutěž se klientům moc líbila.
Poslední „disciplínou“ bylo obtisknutí dlaní na připravený arch papíru s názvem „Letní olympijské hry“. Klienti si namočili ruce do barev a obtiskli je.
V závěru sportovního dopoledne moderátorka celou akci vyhodnotila a ocenila každý tým, ale i všechny jednotlivce medailí, která byla upečena studentkami z Volyně z lineckého těsta a označena jak jinak než číslem jedna. Vítězové byli všichni zúčastnění. Cílem nebylo zvítězit, ale zúčastnit se a zároveň zjistit, že i naši klienti dovedou v sobě znovu probudit sportovního ducha a že i zdánlivě dvě věkově vzdálené generace mohou být jeden tým. A to se opravdu povedlo.
Po celou dobu bylo zajištěno drobné občerstvení jako káva, čaj, limonáda, nealko pivo, slaní, ale i sladcí šneci z listového těsta, šátečky s mákem, meloun. Každý si měl možnost vybrat podle svého uvážení a chuti.
Děkujeme paní učitelce Mgr. Hůlovcové a studentkám za jejich vřelý přístup k našim klientům. Připravili nám opravdu další krásné dopoledne. Již teď se těším na jejich spolupráci v dalším školním roce.

P1070477 P1070480 P1070492

 13474988_263837710642492_5907974407144957650_o 13482930_263836250642638_2276406288137839919_o 13483194_263836263975970_1456334435835594971_o 13483321_263837500642513_3428930970830704478_o 13490605_263837277309202_6380589767259009106_o 13490826_263836267309303_1239649324885701566_o 13495357_263836683975928_1381035853832356747_o 13495505_263837170642546_4038381938425989746_o 13495570_263837530642510_4718144625201378367_o 13497667_263836373975959_3590057898360740531_o 13497770_263836583975938_1935844530065057439_o 13497870_263836990642564_675454839187388765_o 13497878_263837280642535_8866059501357058497_o 13497898_263837667309163_2489513072476167485_o 13498008_263836450642618_6018476078555766944_o 13498008_263837390642524_6835320974663932410_o 13498111_263837397309190_2893125108098828389_o 13502542_263837120642551_1159731244020563725_o 13502543_263836457309284_2557167669764539992_o 13502640_263837527309177_4451421208469410087_o 13503000_263837663975830_8320378667489075478_o 13503080_263836367309293_5341522545304567500_o  13517451_263837017309228_5350459551179439218_o 13517571_263837103975886_8640655721986334463_o 13522740_263836897309240_2627206389891197180_o 13522805_263836623975934_7744710658620758667_o 13522973_263836877309242_8510483927815850343_o 13528142_263836763975920_701487040890402163_o 13528443_263836793975917_4455925726324182386_o 13528547_263836883975908_5304792179239078758_o 13528620_263836477309282_3603004763232469825_o  13559014_263837607309169_7092940096638301720_o 13559022_263837327309197_7829325824572779260_o 13559050_263837030642560_1295445779555097678_o 13559117_263836620642601_2857834319992770394_o 13559153_263836757309254_7945875661459960418_o

13466278_263836337309296_4135196939416990204_n13512114_263837080642555_8143541025257633794_n13533198_263837233975873_8604608359280723064_nP1070528