ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE PÍSEK – UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ

Naši klienti mají velmi rádi zvířata a tak jsme oslovili Základní kynologickou organizaci Písek a požádali jejich předsedu pana Petra Kinkora o ukázku výcviku psů.

Základní kynologická organizace Písek je dobrovolnou, neziskovou zájmovou organizací. Zabývá se výcvikem psů, ochranou psů a zabezpečuje propagaci jejich chovu a výcviku.Tato organizace napomáhá občanům města Písku při výchově psů, ale zajišťuje i školení členů organizace, chovatelské a výcvikové zkoušky psů aj. Má 48 stálých členů, v průběhu roku se počet pohybuje kolem 70. Začátečníci si zde osvojují znalosti, aby tak mohli připravit svého psa poslušnosti, obrany, ale i stopy. Výcvik psů podléhá pravidlům zkušebních řádů.

Ukázky výcviku probíhaly ve venkovních prostorách zámku. Klienti netrpělivě očekávali usazení na lavičkách či pojízdných křeslech začátek akce. Členové klubu se svými psy přijeli ukázat, co dokáží vychovaní, vycvičení a poslušní psi.

A jak se psi cvičí? Jsou dvě možnosti, formou skupinovou nebo individuální. Skupinová forma probíhá tím stylem, že všichni cvičí najednou v řadě či kruhu. Skupinový výcvik je pro psa nezkušeného náročný. Pes se většinou v průběhu cvičení nedokáže zcela soustředit, začne se nudit, necvičí s radostí. Tento druh výcviku je podstatně těžší pro psy. Oproti tomu při individuálním výcviku je čas strávený na cvičáku o mnoho delší. Cvičení psi buď cvičí sami, nebo ve dvojicích, výcvikář má tak dostatek prostoru u psů vidět jejich nedostatky při výcviku, na které se následně zaměřuje.

Psi žijí s lidmi již odpradávna. Pokud však chcete žít se psem v harmonii, měl by ovládat alespoň základní povely, jako ke mně, sedni, lehni, zůstaň a chůze u nohy. V každém případě je nejdůležitější vzájemná důvěra. Cvičit psa by měla jen jedna osoba.

Pes se dostal mezi nejvíce diverzifikované druhy savců, díky všem možným podobám, různých druhů ras. Tři psi přežili mimo jiné i zkázu Titaniku. Byl to novofoundlandský, pekinéz a špic. Pes slyší 10 x lépe než člověk, 3 x lépe vidí v šeru a má 100 tisíc krát lepší čich. Podle studií nejrychlejší člověk dosáhl rychlosti 44 km/h, oproti tomu chrti dokáží vyvinout rychlost až 80 km/h. Pes dokáže dokonce vycítit i změny v metabolismu nemocného člověka pouhým čichem.

Naši klienti viděli zákus do rukávu figuranta, kdy je u psa rozvíjen jeho obranný, učí se tak zasahovat proti figurantovi. Při výcviku dochází pro psa k opravdovému zápolení, tím je jeho nervová soustava zatěžována. Tento výcvik zvládají jen povahově silní psi. K výcviku je potřeba dostatek zkušeností a vždy cvičit psa za přítomnosti zkušeného kynologa. Součástí výcviku psů je i jeho odměna, může to být slovní pochvala, pohlazení, pamlsek. Odměna ale musí přijít co nejdříve po vykonání cviku.

Dále klienti mohli vidět slalom mezi nohama, odložení psa, donesení aportu či přeskok přes překážku. Co se našim klientům líbilo nejvíce? Samozřejmě volná zábava, kdy psovodi přišli až ke klientům a ti si je mohli pohladit, podrbat, či jim dát z ruky piškot.

Návštěva psů naše klienty velmi zaujala. A není divu, jelikož: pes je nejlepší přítel člověka.

IMG_20160528_161011 IMG_20160528_161034 IMG_20160528_161101 IMG_20160528_161109 IMG_20160528_161131 IMG_20160528_161203 IMG_20160528_161227 IMG_20160528_161242 IMG_20160528_161320 P1070119 P1070128

Autobusový výlet: Zoologická zahrada Dvorec – Park exotických zvířat

ZOO Dvorec se nachází v Jižních Čechách, 4km od Borovan směrem na Trhové Sviny. Lesní prostředí dodává místu klid a pohodu navádějící k odpočinku
a relaxaci. Za zvuků vydávajících zvířat se můžete přenést do různých kontinentů. V ranních hodinách nám zpívají gibboni, navazují na ně seriémy a jeřáby, později se přidají lvi a tygři. K večeru je možné slyšet vytí vlků a šakalů a člověk se nesmí divit, když jej pozdraví papoušek. Zvuk, který vydávají lemuři, Vám bude připadat jako smích Hurvínka a oslík svým hýkáním bude vyžadovat Vaši pozornost.

Tato ZOO chová zvířata převážně z afrického kontinentu. Najdete zde skupinu lvů, kterým se daří pravidelně rozmnožovat, levharty, šimpanze, paviány, želvy, pakoně, antilopy, losí, přímorožce, watusi, africké ptactvo, kaloně, prasata savanová a další africká zvířata.

Americký kontinent je zde zastoupen tapírem, kapybarou, marami, papoušky, drápkatými opičkami, lamami guanako a mnoha dalšími druhy. Asijský kontinent zde zastupují bílí tygři, buvol domácí či velbloud dvouhrbý, makakové a jiná zvířata.  Austrálii zastupuje kakadů a ibis slámokrký. Evropu a euroasii nám zde připomenou vlci, medvěd hnědý, rysi, tygři ussurijští,..

Chovají zde také zvířata  jako jsou lamy, ovce, kozy, prasata mangalice a drůbež.

ZOO je druhou v ČR, která vlastní vzácné tygry indické v bílé formě. Jedinci Nena a Nanu pochází ze zoo Kernhorf v Rakousku a jsou jim 2 roky.

Naši klienti si mohli pohladit kozy, posedět na lavičce a dívat se za pěkného počasí na mnoho druhů zvířat.

Po návštěvě ZOO jsme se přemístili k památníku Jana Žižky z Trocnova, kde jsme si dali očekávaný oběd připravený z naší kuchyně. K obědu byl řízek s chlebem, zákusek a banán. Ještě jsme si dali jednu zastávku na kávu, pivo nebo zmrzlinu
a spokojení, i když příjemně unavení, jsme se vraceli zpět domů do Písku a Drhovle.

 P1060942 P1060940 P1060928 P1060924 P1060919 P1060865

P1060947

  

CVIČME V RYTME S ING. JITKOU DUPALOVOU

Pohyb u starších lidí má nezastupitelný význam. Správně volená pohybová aktivita zpomaluje proces stárnutí a zvyšuje kvalitu života. Cvičení někdy neodstraní potíže klientů, ale mohou podstatně snížit jejich další rozvoj. Při cvičení vycházíme ze zachovalých funkcí organismu, posilujeme je a rozvíjíme.

Cvičení zahajujeme dechovou gymnastikou s využitím horních končetin a cévní gymnastiky s využitím flexe (ohybu) nohou a prstů. Začínáme se cviky lehčími, postupně přecházíme k obtížnějším. Důležité je v prvé řadě pravidelné dýchání a za další udržet napětí svalů s výdrží. Cvičební program je v našich aktivitách domova 3 x týdně po dobu 25 minut.

Klienti pravidelně a rádi skupinové cvičení navštěvují. Naší snahou bylo umožnit jim nové podněty v podobě certifikovaného cvičitele. Obrátili jsme se s prosbou na Jitku Dupalovou, která možnost zacvičit si s našimi klienty přijala jako výzvu. Mimo stavebního inženýrství se Jitka věnuje dlouhé řadě sportovních zájmů a působí jako Spinning instruktor v píseckých a milevských wellnes klubech.

Po příchodu Jitky Dupalové do společenského sálu, kde jsme ji spolu s našimi klienty očekávali, nás svou perfektní vysportovanou postavou trochu polekala. V mysli nám začaly hlodat pochybnosti, co asi po klientech bude požadovat a zda to zvládnou. Její šibalské oči a rozesmátý výraz obličeje ji však prozradil a my si vzpomněli na její motto: „Sport je pro mne každodenním lékem na stres, únavu a špatnou náladu“.

Klienty posadila do velkého oválu a pustila příjemnou hudbu plnou pozitivní energie. Jakmile cvičení začalo, obavy našich klientů se rázem rozplynuly. Jitka své cvičení upravila možnostem seniorů, kteří ji pečlivě sledovali, aby nepřišli o nové cviky. Bylo zjevné, že  je zkušenou profesionální trenérkou. Neopomenula žádnou část těla, každý sval byl protažen a zapojen a vnesla do našeho cvičení zcela nové prvky, které jsou pro nás vhodnými podněty k jejich zařazení do našich pravidelných cvičících programů. Celé cvičení probíhalo v příjemné a uvolněné náladě.

Jednalo se především o cviky uvolňovací a relaxační, jejichž úkolem je snížit svalové napětí a následně tak zlepšit psychický stav člověka. Pokud se cvičenci koncentrují na určitý podnět, relaxace proběhne v jiné části mozkové kůry. Při cvičení myslí totiž cvičenec na provedení určitého cviku a tím se snadněji dokáže odpoutat od problémů.

Po ukončení cvičení následovalo malé (či spíš velké) překvapení v podobě tance našich zaměstnankyň, který s nimi nacvičila a zatančila právě instruktorka Jitka. Jejich přáním bylo nacvičit kankán, aby tak mohly potěšit přítomné klienty. Ti tak měli možnost být svědky jejich prvního tanečního vystoupení před veřejností.

T1 T2 T3 T4

Přednáška PhDr. Jiřího Práška

Dne 18. 5. 2016 se v písecké pobočce Domova pro seniory Světlo uskutečnila přednáška PhDr. Jiřího Práška – ředitele Prácheňského muzea v Písku. Téma bylo již podle názvu velmi lákavé – Veselé historky písecké. Pan doktor téměř hodinu a půl hovořil o Písku a zmiňoval různé humorné historky z dob minulých, ale i z těch současných. Všichni přítomní se zájmem poslouchali poutavé vyprávění. Přednášející také velmi pohotově reagoval na dotazy vznesené přítomnými.

Tato akce byla jedinečná tím, že se jí zúčastnili i senioři z jíných pobytových zařízení v Písku, konkrétkně přijeli klienti z Prácheňského sanatoria a ze Seniorského domu.  Snažíme se o vytvoření případé spolupráce, která by se týkala účasti na kulturních a sportovních akcích s ostatními poskytovateli soc. služeb v Písku. Pro nebývalý velký úspěch celé akce  byla domluvena další  spolupráce s panem doktorem Práškem a již nyní se těšíme, jaké zajímavé téma pro nás napříště vybere.

1         2  4 5 6 7 8          9

3

VZKAZ V LÁHVI ANEB VZKAZ BUDOUCÍM GENERACÍM

Je to poprvé, co Domov pro seniory Světlo v Drhovli umístil na pozemku zámeckého parku poselství pro budoucí Jihočechy. Cílem akce bylo reflektování současného dění v našem domově, ale i zaznamenání jeho historie. Listinné materiály (výroční zprávy z roku 2015, články a fotografie z akcí z roku 2016, historie zámku, aktuální informace, aktuální informace v den uložení, aktuální denní tisku), drobné mince a drobné upomínkové předměty, toto vše, uzavřené ve speciálním pouzdře, čeká, zda je za mnoho let objeví generace našich potomků.

Klienti a aktéři celé akce se shromáždili u zadního vchodu, odkud šli společně na místo uložení vzkazu. Někteří klienti byli dovezeni na místo na pojízdných křeslech. Ze všech sálala radost z dnešního dne a odhodlání předat aktuální informace našim budoucím generacím. Celá akce byla zdokumentována, včetně místa uložení, údaje zapsány do kroniky a fotografie přiloženy.

Listiny a drobné mince do schránky slavnostně vložila sociální pracovnice Veronika Trykarová za asistence vedoucí ošetřovatelského úseku Bc. Radky Červenkové, aktivizačních pracovnic Martiny Zachatové, Libuše Zdeňkové a klientů domova dne 18. 5. 2016 kolem 9:30 hodin. Všichni zúčastnění a přítomný personál se na listinu aktuálních informací ze dne konání podepsali. Aktivizační pracovnice seznámila všechny přítomné s obsahem schránky a přečetla aktuální informace dne a historii zámku. Přítomní pak uložili vzkaz do plastového pouzdra a vložili do předem určeného, vykopaného místa.

A proč vlastně celá akce vznikla? V Západní Evropě mají schránky velkou tradici. Rodiče nebo jejich děti zakopávají pouzdra na zahradách ve významných chvílích svého života. Nebo i maturanti ukládají vzkazy a vyzvedávají si je při srazech maturitních ročníků po 20, 30 letech. Některé vzkazy jsou ukládány s vidinou, že je v brzké době někdo vyzvedne, ať jsou to lidé, kteří vzkazy uložili nebo jejich potomci. Jiné jsou umístěny s představou, že budou nalezeny až za 10 000, 20 000 či několik desítek tisíc let. Taková je i naše vize…

Náš domov a všichni zúčastnění se díky dnešku stanou hmatatelnou součástí historie.  Budoucí generace tak možná najdou námi uložené materiály a vzkazy a za pomoci vědců budou moci poznat naši dobu, její historii, kulturu, ale i každodenní starosti i radosti.

Přejeme všem budoucím generacím mnoho radosti, štěstí a míru na celém světě.

1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7

Zahradní terapie v Drhovli

Jsme velmi rádi, že jsme mohli druhé květnové pondělí v odpoledních hodinách zahájit činnosti v rámci zahradní terapie. Mobilní zahrádky, které klientům vedení domova pořídilo, jsou opatřeny kolečky s brzdami a tak je možné je snadno dle potřeby přemisťovat. Lidé na vozíčku u nich mohou sedět jako u stolu. Klienti DZR si užívali možnost pracovat se zemí a sázet voňavé bylinky. Nejdříve jsme zhodnotili kvalitu zeminy, promíchali a upravili ji v zahrádkách a to nejen za pomoci zahradních pomůcek, ale především ručně. Poté nastal čas sázení sazeniček. O každé bylince jsme s uživateli diskutovali – jak se jmenují, k čemu se používají, co je pro ně charakteristické… Při této aktivitě čas velmi rychle utíkal. Jsme zvědaví, jak nám bylinky porostou. Těšíme se především na mátu, které máme několik druhů např. ananasovou nebo čokoládovou. Dále jsme zasadili šalvěj, meduňku, levanduli, rozmarýn. V naší zahrádce jsou i méně známé byliny: kari, yzop a svatá bylina. Podařilo se splnit přání jedné naší klientky a zasadit i papriky a rajčata. Užili jsme si to a už se těšíme na další dny s touto činností! Děkujeme za pořízení mobilních zahrádek, které nám umožňují tuto příjemnou aktivitu.

1 2 3 4 5

Vystoupení dětí v Písku ke dni matek

Dne 9.5.2016 k nám přišly zazpívat děti z 1. školní družiny ZŠ Husova v doprovodu paní Dvořákové s pásmem písní a básní ke Dni matek. Protože nám přálo počasí, vystoupení se konalo v zahradě DS pod širým nebem. Sešlo se hodně nejen žen, ale i mužů, všichni se na děti těšili. Tito školáci jsou v našem zařízení již známí, neboť zde vystupují dvakrát ročně a patří mezi naše nejoblíbenější účinkující.

P1090422 P1090423 P1090426 P1090427 P1090429 P1090430 P1090431 P1090434 P1090437